University of Groningen

LISTSERV

Help for Subscriber's Corner


Subscriber's Corner

Subscriber's Corner

Report Format

Help for Report Format


Search Options

Help for Show Lists


My Lists

My Settings

LIST.RUG.NL (345 Lists)


Check All | Uncheck All

[Previous] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [Next]

 

List NamesAscending

List Descriptions

INFORMATICA
alle medewerkers van Informatica binnen het IWI
alle medewerkers van Informatica binnen het IWI
INTERESTCRCPD
Interestlist CRCG
Versturen nieuwsbrief Centre for Religion, Conflict and Globalization
Het CRCG onderzoekt de omstreden positie van religie in de publieke sfeer van de moderne,
Westerse maatschappij. Het centrum combineert uiteenlopende theoretische en
methodologische benaderingen – ontleend aan de filosofie, sociologie, politicologie,
theologie, religiestudies, geschiedenis en het recht – om de rol van religie in de
westerse cultuur, politiek en maatschappij te bestuderen.
In haar onderzoek ontstijgt het centrum secularistische ideeën over de irrelevantie van
religie in het Westen; haar doel is het genereren van kritische, zelf-reflectieve
analyses. Immers: religie speelt een belangrijke rol in sociaal-maatschappelijke,
politieke, filosofische en juridische kwesties - en zal dat blijven doen.
Directeur: Dr. Joram Tarusarira
INTERNATIONALBSC
InternationalBSc
Info lijst over internationalisering Bacheloropleidingen
IPAD
Onderzoek naar iPad e.a. tablets
Onderzoek naar iPad e.a. tablets
IRSECRESEARCH
IR & Security Studies Research Colloquium
Research colloquium on International Relations and Security broadly understood: a forum
for discussion and feedback on work in progress coordinated by the IR and World
Politics/Security Studies chair group. Open to staff and PhD students.
IRTHEORY
IR Theory reading group
IR Theory reading group
IT-BEHEERDERS
Urgent RFC lijst IT beheerders
Urgent RFC waarschuwingslijst
IT-HOOFDVERSLAG
lijst voor het verspreiden van het verslag van het it-hoofdenoverleg
lijst voor het verspreiden van het verslag van het it-hoofdenoverleg
IWI
discussielijst met alle medewerkers van Wiskunden en Informatica
alle vaste staf informatica binnen het IWI
JUR-EVERYONE
JUR-everyone
You should insert a short (4-5 line) description of your list here
JUR-MED-ALL

 
JUR-STU-ALL

 
KCLDOCENT
Landschapsgeschiedenis docenten
Maillijst voor docenten Landschapsgeschiedenis.
KNOAUDSEMLIST
KNO Auditory Seminars
Auditory Seminars at the KNO of the UMCG
LABHELP
Labhelp
Questions re. availability of e.g. antibodies at another lab and other lab issues can
be sent to this list by the members.
LED-MED-IRIO
ALL-IRIO
ALL-IRIO
LET-EVERYONE
let-everyone
let-everyone
LET-MED-ALL

 
LET-STU-ALL

 
LETLEZING19FRESHMEN
Invitation for letterenlezing
Invitation for 2019 Letterenlezing to be sent to all freshmen.
LEVEL2
Level 2 mailinglijst security kerngroep
Level 2 Mailinglijst security kerngroep
LINUX4RESEARCH
Linux for Research
Linux for Research
LITERATUREDISC
Literatuur besprekingen BMT/KNO
Literatuur besprekingen BMT/KNO
LLT
Language Learning Team
Language Learning Team
LVN
Discussielijst van het Letteren Vrouwen Netwerk
Discussielijst van het Letteren Vrouwen Netwerk
LWP
Lijst voor communicatie over Linux werkplek
Lijst voor communicatie over Linux werkplek
LWPUSERS
Generated LWP userlist
Whoever logs in on the LWP, is automatically added to this list.
Not using the LWP for a while leads to removal from the list.
MAMMALIANCELLCULTURE
Mammalian Cell Culture list
mailing list mammalian cell culture
MARBEE-GROUP
Staff and students of the MarBEE group
Staff and students of the MarBEE group
MARINEBIOLOGYCLUSTER
Marine Biology cluster (GREEN)
staff, postdocs, PhD students, master students Marine Biology cluster (GREEN department,
GELIFES institute)
MATLAB-DLP
Lijst voor Matlab gebruikers
Lijst voor Matlab gebruikers
MDGROUP

 
MOBILE-DEV
mobile-dev
You should insert a short (4-5 line) description of your list here
MOBSTACLES
Mobstacles (mobility obstacles) Nieuwsbrief
Mobstacles (mobility obstacles) Nieuwsbrief
MOLNEURO
Molecular Neurobiology
NeuroBiology ALL
MOS-STAFF
Midden-Oostenstudies staff
Midden-Oostenstudies staff
MT-TARGET
Management Team Target
Management Team Target
NCP-BIOL
Netwerkcontact Personen Biologie
Netwerkcontactpersonen Lijst Faculteit FWN.
Locatie Biologie.
NCP-FARM
Netwerkcontact Personen Farmacie
Netwerkcontactpersonen Lijst Faculteit FWN.
Locatie Farmacie.
NCP-NB4
Netwerkcontact Personen Nijenborg 4
Netwerkcontactpersonen Lijst Faculteit FWN.
Locatie Nijenborg 4.
NESTORCOORDINATOREN
nestorcoordinatoren
nestorcoordinatoren
NETWERK-NB4-2011

 
NEUBI
NeuroBiology ALL
NeuroBiology ALL
NEUROBIOLOGYJC
Neurobiology_Journal_Club
This is the list server of the Journal of the Section Neurobiology of the UMCG.
NIC-FMRI
fMRI-Methodology Journal Club
Mailinglist for the announcement of group meetings of the NiC's fMRI-methodology
Journal
Club and distribution of materials.
NIDI-MED-ALL
Mederwerkers NIDI
Mailinglijst medewerkers NIDI
NIEUWSBRIEF-DE-NACHT
Nieuwsbrief De Nacht
Nieuwsbrief De Nacht
NIEUWSBRIEF-FWN

 
NIKRUG
Samenwerking NikHef en RUG Backup
Samenwerkingsverbad NikHef en RUG Backup
NLPN
Nederlands Polair Netwerk
Nederlands Polair Netwerk
   

[Previous] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [Next]


Help for Lists per Page
LIST.RUG.NL

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager