Subscriber's Corner

Subscribe, unsubscribe or change your subscription settings

Report Columns (Check All | Uncheck All)

Help for Mail Style Help for Mail Status
Help for Header Style Help for Acknowledgements
Help for Restrictions Help for Conceal
Help for Renew Help for Topics
Help for Subscription Date

Help for Show Lists
Help for Show All Lists


LIST.RUG.NL (414 Lists)

Help for Report Format
Check All | Uncheck All
[<<] [] [] [>>]
Customize Report

List Name

List Description

ABUSEABUSE RuG abuse
ACLOACLO Alle sportbewijshouders van de ACLO
AFMAFM List of AFM users.
AIAI alle medewerkers afd. AI van Bernoulli Instituut
AI-RGAI-RG Announcements of the reading group on computational linguistics
AI-SOCIALAI-SOCIAL List for social Alfa-Informatica discussions.
AI-STAFFAI-STAFF mailing list of staff members of Alfa Informatica
ALL-INFORMATICAALL-INFORMATICA Een lijst waarop iedereen van Informatica elkaar kan bereiken. Bevat in principe iedere
medewerker en student van Informatica. Medewerkers worden bijgehouden in de sub-list
Informatica, studenten worden bijgehouden in de sub list informatica-student.
ALUMNI-AIALUMNI-AI Lijst om in contact te blijven met alumni van Alice AI
ALUMNIRECHTSGELEERDHEIDALUMNIRECHTSGELEERDHEID Alumni van de Faculteit Rechtsgeleerdheid
ALUMNIZERNIKEALUMNIZERNIKE You should insert a short (4-5 line) description of your list here
ANTONENJANANTONENJAN Mailinglijst ter test voor Jan en Anton
ARBEIDSRECHTSECTIEARBEIDSRECHTSECTIE Interne communicatie voor het personeel van de sectie arbeidsrecht van de rechtenfaculteit
ARCARC Americas Research Collective (ARC)
AS-STAFFAS-STAFF American Studies staff
ASTRO-EN-METEOASTRO-EN-METEO E-maillijst voor sterrenkunde- en weerkundeamateurs.
Mailinglist for amateur astronomers and meteorologists.
AWIAAWIA De Anela is de Nederlandse vereniging voor toegepaste
Taalwetenschap (de Nederlandse tak van de AILA: Associoation Internationale de
Linguistique Appliquee). Binnen de Anela zijn een aantal werkgroepen, een
daarvan is AWIA, de werkgroep voor Interactie-Analyse (Conversatie-Analyse,
Discourse Analyse). AWIA is de opvolger van IWIA, de Interuniversitaire
werkgroep Interactie Analyse.
BALANSBALANS Nieuwsbrief Balans
BALANSNIEUWSBRIEFBALANSNIEUWSBRIEF Balans nieuwsbrief/News letter
BCNPHDCOUNCILBCNPHDCOUNCIL The BCN PhD student council is set up to represent all PhD students and to promote their
interests within the BCN research school.
Representatives of this council will have access to this email list.
BCVSBCVS ---
BEHNEUROBEHNEURO Behavioral Neurosciences
BIBNIEUWSBRIEFBIBNIEUWSBRIEF ---
BIOIMAGINGBIOIMAGING stafleden bioimaging
BIOPRODUCT-ENGINEERINGBIOPRODUCT-ENGINEERING Mailing list of the Bioproduct Engineering group
BOFEBBOFEB leden van de opleiding bofeb
BUR-MED-ALLBUR-MED-ALL ---
BUR-MED-HRBUR-MED-HR Alle medewerkers van HR
C-TEACHERSMEETINGC-TEACHERSMEETING Mailinglijst C-Teachers Meeting
CAREERALUMNICOORDINATORSCAREERALUMNICOORDINATORS The team ICT for Education of the CIT offers the service 'Career- en alumniplatform'.
Every faculty, service or external party using this service appoints a key user to
represent all students and staff members for this particular service. This list contains
all key users for the service 'Career- en alumniplatform'.
CAREERS-WEEK-CONTACTCAREERS-WEEK-CONTACT Careers Week News
CAREERSSERVICESLAWCAREERSSERVICESLAW Studenten Rechten kunnen zich voor deze lijst aanmelden om op de hoogte gehouden te worden
van het plaatsen nieuwe loopbaanmogelijkheden in CareerConNEXT of andere
(studie)loopbaaninformatie
CAREERSSERVICESLAW-ENGCAREERSSERVICESLAW-ENG Mailadres voor de Nieuwsbrief van Careers Services Law aan alle Engelstalige studenten
CAREERSWEEKCAREERSWEEK Careers Week Students
CAREERSWEEKSEPT2013CAREERSWEEKSEPT2013 Information Careers Week
CART-MED-ALLCART-MED-ALL Mailinglijst medewerkers KVI-CART
CEERCEER Conducting Experiments in Entrepreneurship Research: this is the network's
mailing list where its members can keep in contact with each other, share
news and experiences, and ask questions to each other.
CELLBIOCHEMISTRYCELLBIOCHEMISTRY medewerkers en studenten cellbiochemie
CELLBIOLOGY5THFLOORCELLBIOLOGY5THFLOOR Employees 5th floor Cell Biology
CENTREFORGENDERSTUDIESCENTREFORGENDERSTUDIES The list will include members interested in the activities
organized by the Centre for Gender Studies.
CERTCERT CERT Rijksuniversiteit Groningen
CESIUMBRONGEBRUIKERSCESIUMBRONGEBRUIKERS Cesiumbronruimte gebruikerslijst
CFRL-MED-ALLCFRL-MED-ALL Mailinglijst medewerkers CFRL
CGU-CONTACTENCGU-CONTACTEN CGU externe partijen (geen leden maar wel bv Loyalis)
CGU-LEDENCGU-LEDEN contactgroep universiteiten op gebied van uitvoering arbeidsvoorwaarden
CHAIRSCLUSTER4CHAIRSCLUSTER4 Chairs Cluster 4
CHANGES-NEWSCHANGES-NEWS Distributielijst ten behoeve van de verspreiding van de Change Weekberichten
CHAPERONEMEETINGCHAPERONEMEETING Communicatie mbt nationale chaperone meetings
CHEM_BIOLOGY_CLUBCHEM_BIOLOGY_CLUB een groep van wetenschappers die hun onderzoek bespreken
CHRONOCHRONO Chronobiology
CIT-AMPCIT-AMP WPD AMP groep (Applicaties UWP)
CIT-EVENTSCIT-EVENTS cit-events
CIT-IAMCIT-IAM You should insert a short (4-5 line) description of your list here
CIT-LICCIT-LIC Medewerkers die zich bezighouden met licentiebeheer binnen de RuG. De lijst wordt ook
gebruikt als emailadres om vanuit APM berichten te ontvangen van verlopen licenties.
CIT-MED-ALLCIT-MED-ALL ---
CIT-MED-OVERIGCIT-MED-OVERIG ---
CIT-MED-SALCIT-MED-SAL ---
CIT-PVCIT-PV ---
CIT-VWPCIT-VWP Discussielijst Virtuele Werk Plek Project
CIT-WEBHOSTINGCIT-WEBHOSTING Lijst t.b.v. webhosting
CITDOMAINRESEARCHCITDOMAINRESEARCH mailinglijst met daarin alle medewerkers van domein onderzoek
CLCG-PHDSCLCG-PHDS CLCG PhDs
CMDS2016CMDS2016 Announcements for conference CMDS2016
CMDSONLINECMDSONLINE Mailinglist bedoeld voor aankondigingen van een serie online seminars voor
wetenschappers (wereldwijd) in de Coherent Multidimensional Spectroscopy community
CNCMRIUSERSCNCMRIUSERS Used to notify MRI users affiliated to the CNC about important events related to MRI scanning.
CNPGROUPCNPGROUP This is the mailing list for the Cognitive Neuropsychiatry group
COGNIGRONCOGNIGRON Announcements, discussions for CogniGron researchers.
COLLOQUIUM-HTIRCOLLOQUIUM-HTIR Mailing list for the Research Colloquium on History and Theory of International Relations
CONTACTLISTCONTACTLIST Religion, Conflict and the Public Domain
COSPCOSP COSP e-mail list
CPB-ALLCPB-ALL list of all current members of Chemical and Pharmaceutical Biology
CPBMASCPBMAS An email list for CPB masterstudents
CRCHCRCH Owner: Todd Weir
Mailing list for communication to network Religion and Cultural Heritage.
CRITTHEOGROCRITTHEOGRO Coordinating activities relating to critical theory across the RUG.
CRYSTALLOGRAPHERSCRYSTALLOGRAPHERS Mailing list communication and booking instruments between XRay, Biotech and other
eventual users.
CSRCACSRCA Centre for the Study of Religion and Culture in Asia
CS_CAREERCS_CAREER CS opportunities
CVB-MED-ALLCVB-MED-ALL ---
DACENZYMOLOGYDACENZYMOLOGY Groep email lijst voor de groep van Dirk Jan Slotboom.
DESKTOPOSDESKTOPOS Standaardisering Desktop Universiteit
DH-ANNOUNCEDH-ANNOUNCE On this list we will announce all the maintenance on the data-handling systems and networks,
we also report interruptions of the service here.
DH-BEHEERDH-BEHEER mailadres bedoelt voor gebruikers die ondersteuning nodig hebben van ons
DIENSTVERLENINGDIENSTVERLENING Werkgroep Dienstverlening
DIRECTLISTDIRECTLIST DIRECT (Dutch International Communication Tool) will serve to connect and inspire
collaboration between academia and scholars across The Netherlands and Flanders.
DOCENTEN-TBKDOCENTEN-TBK Staff IEM
DOORTJE-WALVISDOORTJE-WALVIS Doortje de Walvis
DSSCDSSC Data Science and Systems Complexity
DTIGROUPDTIGROUP mailing list of the DTI group
DUTCH-WMS-API-DEVELDUTCH-WMS-API-DEVEL You should insert a short (4-5 line) description of your list here
EC-TEACHERSMEETINGEC-TEACHERSMEETING Mailinglijst EC-Teachers Meeting
ECRSGRONINGENECRSGRONINGEN For Early Career Researchers (obtained PhD within the last 10 years) at the RUG organized
by the Young Academy Groningen. Keep updated on news, events, theme topics and discussions.
EDU-NOORDEDU-NOORD Systeembeheerders ICT-Noord
EDUSUPPORTEDUSUPPORT Alle medewerkers van EDU Support.
EES-TEACHING-STAFFEES-TEACHING-STAFF Mailinglist for all EES teaching staff.
EIGENLIJST-GMWEIGENLIJST-GMW intern gebruik secretariaat
ELABJOURNALELABJOURNAL Maillijst tbv E-Labjournal project
EM-USERSEM-USERS Een gebruikerslijst t.b.v. de gebruikers van de SEM, TEM & STEM bij Celbiologie, Sector F,
UMCG.
ENERGYCAREEREVENTENERGYCAREEREVENT Mailing List Energy Career Event
ENGELS-STAFFENGELS-STAFF Engels staff
ENTREPRENEURSHIPENTREPRENEURSHIP Entrepreneurship news and events
EPF_EVENTSEPF_EVENTS News about upcoming events of the European Polymer Federation.
EP_PHDEP_PHD To facilitate communication, organization, and research collaboration among PhD students
in Environmental Psychology
ESI-STUDENTENESI-STUDENTEN ---
ETC-STAFFETC-STAFF Europese Talen en Culturen staff
ETI-UOCGETI-UOCG Distributielijst voor de afdeling Educational Technology and Innovation
EVALUATION-KEYUSERSEVALUATION-KEYUSERS Lijst met facultaire keyusers voor de vak-evaluaties van de RUG
FBC-FWNFBC-FWN Facultaire Bibliotheekcommissie FWN
FBSBELMWOZFBSBELMWOZ FBs beleidsmedewerkers Onderzoek
FBSPHOZFBSPHOZ FBs Portefeuillehouders Onderzoek
FEB-MED-ALLFEB-MED-ALL ---
FEB-MED-EDUFEB-MED-EDU feb-med-edu
FEB-STU-ALLFEB-STU-ALL ---
FEB-VOORLICHTINGFEB-VOORLICHTING ---
FIELD-SERVICESFIELD-SERVICES Field Services
FIL-MED-ALLFIL-MED-ALL ---
FIL-STU-ALLFIL-STU-ALL ---
FIRSTLOGINGAFEFIRSTLOGINGAFE FirstLoginGAfE
FLE-NEWSFLE-NEWS In order to reach all interested staff that wants to receive news updates from our big project,
we would like to have a RUG mailing list because of limitations in gmail with sending mails
to this number of addresses.
FR-PERSONEELFR-PERSONEEL fr-personeel
FRAAD-FWNFRAAD-FWN e-mailadressen van alle medewerkers van de FWN i.v.m. nieuwsbrief f-raad FWN.
FRW-MED-ALLFRW-MED-ALL ---
FRW-STU-ALLFRW-STU-ALL ---
FSE-MED-ALLFSE-MED-ALL Mailinglijst medewerkers FSE
FSE-MED-GECFSE-MED-GEC mailinglist for all fse-med-gec
FSE-STU-ALLFSE-STU-ALL Mailinglijst studenten FSE
FWN-WEBREDACTIEFWN-WEBREDACTIE Webredactie FWN
GBB-PROTEOMICSGBB-PROTEOMICS GBB Proteomics Service Facility News
GELIFESNEWSLETTERGELIFESNEWSLETTER GELIFES newsletter
GESPGESP Groningen Energy and Sustainability Programme (GESP)
GGW-MED-ALLGGW-MED-ALL ---
GGW-STU-ALLGGW-STU-ALL ---
GHBS-OUD-VETGHBS-OUD-VET ---
GHD-UBBO-EMMIUSGHD-UBBO-EMMIUS Mailing list van studievereniging GHD Ubbo Emmius
GMW-MED-ALLGMW-MED-ALL ---
GMW-MED-LOGMW-MED-LO Mailinglijst medewerkers GMW Lerarenopleiding
GMW-MED-OBPGMW-MED-OBP Mailinglijst medewerkers GMW OBP
GMW-MED-PDGGMW-MED-PDG Mailinglijst medewerkers GMW Pedagogiek
GMW-MED-PSYGMW-MED-PSY Mailinglijst
GMW-MED-SOCGMW-MED-SOC Mailinglijst medewerkers GMW Sociologie
GMW-MED-WPGMW-MED-WP Mailinglijst
GMW-STU-ALLGMW-STU-ALL ---
GMW-STU-PDGGMW-STU-PDG Mailinglijst studenten GMW Pedagogiek
GMW-STU-PSYGMW-STU-PSY Mailinglijst studenten GMW Psychologie
GMW-STU-SOCGMW-STU-SOC Mailinglijst studenten GMW Sociologie
GOOGLE-MIGRATIEGOOGLE-MIGRATIE google-migratie
GRASP-ANNOUNCEGRASP-ANNOUNCE GRIN announcement list (former GRASP)
GREENGREEN Genomics Research in Ecology & Evolution - GELIFES
GRIP-TTGRIP-TT TT Assistant Profs of GRIP
GROUPBEILGROUPBEIL Groepsleden van de basiseenheid van ass.prof. Sebastian Beil
GROUPKATSONISGROUPKATSONIS namen van de medewerkers groep Katsonis
GROUPKLEINGROUPKLEIN medewerkers van de groep van Johannes Klein
GROUPLERCHGROUPLERCH Groepsleden van de basiseenheid van Ass.Prof. Michael Lerch
GROUPOTTENGROUPOTTEN medewerkers groep Otten
GROUPWAREGROUPWARE You should insert a short (4-5 line) description of your list here
GROUPWITTEGROUPWITTE Groepsleden van de basiseenheid van Prof. dr. M. Witte
GSISLITSYSTEMGSISLITSYSTEM GSI Slit System project team mailing lst
HABROK-EXTRAHABROK-EXTRA Mailinglijst niet gesynchroniseerd met users op habrok maar die wel mail over habrok willen.
HACKATHON2019HACKATHON2019 List for communication with participants of the 2019 Kapteyn Institute/ADASS Hackathon
HANDBOEKLANDSCHAPPENHANDBOEKLANDSCHAPPEN Maillijst voor communicatie rond het project Handboek Landschappen.
HC-MED-ALLHC-MED-ALL Mailinglijst medewerkers BUR Honours College
HDRESEARCHSYMPOSIUMHDRESEARCHSYMPOSIUM untington Disease Research Online Symposium 2020
HISTPSYCHHISTPSYCH List for historiography of psychology, mind, behaviour, emotion, sense, and sensibility.
HMIHMI List to include members of a new sub-group ( host-microbe interactions)
HOOGLERARENLUNCHCLUBHOOGLERARENLUNCHCLUB Mailinglijst van Interfacultaire hooglerarenlunchclub
HPC-BEHEERHPC-BEHEER You should insert a short (4-5 line) description of your list here
HPC-ONTWIKKELHPC-ONTWIKKEL hpc-ontwikkel
HRTS-MED-ALLHRTS-MED-ALL Mailinglijst medewerkers HRTS
HSR_WORKINGGROUP_OPSHSR_WORKINGGROUP_OPS this aims to share information, update the group on progress and highlight relevant happenings
IAM-ANNOUNCEMENTSIAM-ANNOUNCEMENTS IAM announcements
IASAIASA Newsletter of the International American Studies Association (IASA)
IC-NOORDIC-NOORD IC-noord
ICTFOREDUCATIONICTFOREDUCATION Alle medewerkers van ICT for Education.
IMCGRONINGENIMCGRONINGEN This list serves to make announcements about the
Interdisciplinary Mindfulness Research Centre Groningen, part of the
Aletta Jacobs School of Public Health.
https://www.rug.nl/aletta/partners/mindfulness-centre-groningen
It organizes research and practice meetings.
INFORMATICAINFORMATICA alle medewerkers van Informatica binnen het IWI
INTERESTCRCPDINTERESTCRCPD Versturen nieuwsbrief Centre for Religion, Conflict and Globalization
Het CRCG onderzoekt de omstreden positie van religie in de publieke sfeer van de moderne,
Westerse maatschappij. Het centrum combineert uiteenlopende theoretische en
methodologische benaderingen – ontleend aan de filosofie, sociologie, politicologie,
theologie, religiestudies, geschiedenis en het recht – om de rol van religie in de
westerse cultuur, politiek en maatschappij te bestuderen.
In haar onderzoek ontstijgt het centrum secularistische ideeën over de irrelevantie van
religie in het Westen; haar doel is het genereren van kritische, zelf-reflectieve
analyses. Immers: religie speelt een belangrijke rol in sociaal-maatschappelijke,
politieke, filosofische en juridische kwesties - en zal dat blijven doen.
Directeur: Dr. Joram Tarusarira
INTERNATIONALBSCINTERNATIONALBSC Info lijst over internationalisering Bacheloropleidingen
IONTRAPIONTRAP A mailing list for the ion trapping community of the RUG. This network has a focus on
the technical aspects of ion traps, rather than the physics/chemistry done with those ions.
IPADIPAD Onderzoek naar iPad e.a. tablets
IRSECRESEARCHIRSECRESEARCH Research colloquium on International Relations and Security broadly understood: a forum
for discussion and feedback on work in progress coordinated by the IR and World
Politics/Security Studies chair group. Open to staff and PhD students.
IRTHEORYIRTHEORY IR Theory reading group
IT-BEHEERDERSIT-BEHEERDERS Urgent RFC waarschuwingslijst
IT-HOOFDVERSLAGIT-HOOFDVERSLAG lijst voor het verspreiden van het verslag van het it-hoofdenoverleg
ITSTUDENTCOORDINATORSITSTUDENTCOORDINATORS The team ICT for Education of the CIT provides, manages and innovates all of the university's
educational systems. Within each faculty there is one student who represents all students
of that faculty in terms of using these IT systems. This list includes all student key users
IWIIWI alle vaste staf informatica binnen het IWI
JOURNALCLUB-CELLBIO-MIMYJOURNALCLUB-CELLBIO-MIMY lijst voor journalclub voor twee groepen
JUR-EVERYONEJUR-EVERYONE You should insert a short (4-5 line) description of your list here
JUR-MED-ALLJUR-MED-ALL ---
JUR-STU-ALLJUR-STU-ALL ---
KCLKCL E-maillijst voor het verzenden van informatie.
KCLDOCENTKCLDOCENT Maillijst voor docenten Landschapsgeschiedenis.
KNOAUDSEMLISTKNOAUDSEMLIST Auditory Seminars at the KNO of the UMCG
KUBERNETESKUBERNETES Kubernetes kennisuitwisseling.
LED-MED-IRIOLED-MED-IRIO ALL-IRIO
LET-EVERYONELET-EVERYONE let-everyone
LET-MED-ALLLET-MED-ALL ---
LET-STU-ALLLET-STU-ALL ---
LETLEZING19FRESHMENLETLEZING19FRESHMEN Invitation for 2019 Letterenlezing to be sent to all freshmen.
LETTEREN-ONDERWIJSLETTEREN-ONDERWIJS Onderwijs innovatie nieuwsbrief van de letteren faculteit.
LEVEL2LEVEL2 Level 2 Mailinglijst security kerngroep
LINUX4RESEARCHLINUX4RESEARCH Linux for Research
LITERATUREDISCLITERATUREDISC Literatuur besprekingen BMT/KNO
LKLISTLKLIST Discussion list of the Living Knowledge Network, https://www.livingknowledge.org/
The list is moderated to prevent spam or cyber insecurity.
LKNEWSLKNEWS Newsletter of the Living Knowledge Network, https://www.livingknowledge.org/
LLTLLT Language Learning Team
LMSCOORDINATORSLMSCOORDINATORS The team ICT for Education of the CIT offers the service 'Leeromgeving'.
Every faculty, service or external party using this service appoints a key user
to represent all students and staff members for this particular service.
This list contains all key users for the service 'Leeromgeving'.
LVNLVN Discussielijst van het Letteren Vrouwen Netwerk
LWPLWP Lijst voor communicatie over Linux werkplek
LWPUSERSLWPUSERS Whoever logs in on the LWP, is automatically added to this list.
Not using the LWP for a while leads to removal from the list.
MAMMALIANCELLCULTUREMAMMALIANCELLCULTURE mailing list mammalian cell culture
MARBEE-GROUPMARBEE-GROUP Staff and students of the MarBEE group
MARINEBIOLOGYCLUSTERMARINEBIOLOGYCLUSTER staff, postdocs, PhD students, master students Marine Biology cluster (GREEN department,
GELIFES institute)
MATLAB-DLPMATLAB-DLP Lijst voor Matlab gebruikers
MDGROUPMDGROUP ---
MOBILE-DEVMOBILE-DEV You should insert a short (4-5 line) description of your list here
MOBSTACLESMOBSTACLES Mobstacles (mobility obstacles) Nieuwsbrief
MOLNEUROMOLNEURO NeuroBiology ALL
MOS-STAFFMOS-STAFF Midden-Oostenstudies staff
MT-TARGETMT-TARGET You should insert a short (4-5 line) description of your list here
MUSICMUSIC This is the mailing list for the music studies graduate research group
that meets up every six weeks to share and discuss our research
NCP-BIOLNCP-BIOL Netwerkcontactpersonen Lijst Faculteit FWN.
Locatie Biologie.
NCP-FARMNCP-FARM Netwerkcontactpersonen Lijst Faculteit FWN.
Locatie Farmacie.
NCP-NB4NCP-NB4 Netwerkcontactpersonen Lijst Faculteit FWN.
Locatie Nijenborg 4.
NESTORCOORDINATORENNESTORCOORDINATOREN nestorcoordinatoren
NETWERK-NB4-2011NETWERK-NB4-2011 ---
NEUBINEUBI NeuroBiology ALL
NEUROBIOLOGYJCNEUROBIOLOGYJC This is the list server of the Journal of the Section Neurobiology of the UMCG.
NIC-FMRINIC-FMRI Mailinglist for the announcement of group meetings of the NiC's fMRI-methodology
Journal
Club and distribution of materials.
NIDI-MED-ALLNIDI-MED-ALL Mailinglijst medewerkers NIDI
NIEUWSBRIEF-DE-NACHTNIEUWSBRIEF-DE-NACHT Nieuwsbrief De Nacht
NIEUWSBRIEF-FWNNIEUWSBRIEF-FWN ---
NLPNNLPN Nederlands Polair Netwerk
NONDUTCHABLENONDUTCHABLE ---
NSNS nestorsupport interne mailing list
NSELPNSELP North Sea Energy Law Programme address
NUFFIC-COURSENUFFIC-COURSE nuffic course
NWANWA NWA discussion list
OBP-GBBOBP-GBB lijst van obp-ers gbb
OCPSYCHOLOGIEOCPSYCHOLOGIE You should insert a short (4-5 line) description of your list here
OFFICE365-ACCOUNTWIJZIGINGOFFICE365-ACCOUNTWIJZIGING office365-accountwijziging lijst
ONDERWIJS-LETTERENONDERWIJS-LETTEREN docenten, hoogleraren, secretariaten en studieadviseurs letteren
ONDERWIJSDIRONDERWIJSDIR Lijst met de opleidingsdirecteuren.
OPOLOPOL Overarching PhD Organization List
OPTOSPINOPTOSPIN Opto-Spintronics of Nanostructures Group mailing list.
ORACLE-BEHEERORACLE-BEHEER Oracle beheerders
ORGANOIDSORGANOIDS Collaborating researchers within GRIP/FSE working on the organoid technology.
ORGANONCHIPORGANONCHIP Organ-on-chip SIG
OUDEMONITOREN-FWNOUDEMONITOREN-FWN belangstellenden oude monitoren op labs
OZBELMWSEPOZBELMWSEP OZ beleidsmedewerkers SEP-instituten
OZDIRSEPOZDIRSEP Onderzoeksdirecteuren SEP-instituten
OZDIRSEPRUGOZDIRSEPRUG Onderzoeksdirecteuren SEP-instituten RUG
OZLUNCHCENTRAALOZLUNCHCENTRAAL Lijst waarin centrale medewerkers staan geregistreerd i.v.m. de onderzoeksdirecteurenlunch.
PANOPTIWORKPANOPTIWORK Internal mailing list for researchers involved with
'panoptiwork - the Human and the Digital at Work',
project granted with the RUG incentive funding for interdisciplinary research.
PARTICIPANTS-OLIFEAM2022PARTICIPANTS-OLIFEAM2022 Mailing list for the oLife conference 2022 (2-4 Nov in Groningen), for dissemination of
important & practical info to the participants.
PCPNMPCPNM Mailing list for the Physical chemistry of polymeric and nanostructured materials group.
PEP-TALKPEP-TALK ---
PERSLIJST-DE-NACHTPERSLIJST-DE-NACHT Pers De Nacht van Kunst & Wetenschap
PGP-KEY-SIGNING-REQUESTPGP-KEY-SIGNING-REQUEST PGP Key signing request
PH-ICT-FWNPH-ICT-FWN ph overleg ICT zaken FWN
PHD-INFORMATICAPHD-INFORMATICA alle promovendi (AIO's + bursalen) Informatica binnen het IWI
PHD-WISKUNDEPHD-WISKUNDE alle promovendi (AIO's + bursalen) Wiskunde binnen het IWI
PHDCOUNCILGSMSPHDCOUNCILGSMS The Graduate School of Medical Sciences (GSMS) PhD student council is set up to represent
all PhD students and
to promote their interests within the GSMS graduate school.

Representatives of this council will have access to this email list.
PHDCOUNCILSHAREPHDCOUNCILSHARE PhD Council SHARE mailing list
PHDSTUDCELLBIOLOGYPHDSTUDCELLBIOLOGY lijst met alle aio's van celbiologie die gebruikt gaat worden voor speciale mailings
alleen bestemd voor aio's
PLACENTAPLACENTA Discussion list for RUG and UMCG researchers interested in placental biology
PLANCOORDINATORSPLANCOORDINATORS The team ICT for Education of the CIT offers the service 'Onderwijsplanningssysteem'.
Every faculty, service or external party using this service appoints a key user
to represent all students and staff members for this particular service.
This list contains all key users for the service 'Onderwijsplanningssysteem'.
PLANNINGTOETSENPLANNINGTOETSEN planningtoetsen
PLANTPHYSIOLOGYPLANTPHYSIOLOGY staff, postdocs, PhD students, master students Plant Physiology cluster (GREEN department,
GELIFES institute)
POE-GROUPPOE-GROUP Mailing list for P&O-E group (Both the Loi & Koster Subgroups)
POLYMERPOLYMER Alumni Polymer Chemistry RUG
POPULARCULTUREANDDEMOCRACYPOPULARCULTUREANDDEMOCRACY Popular culture and democracy RUG UOL network mailing list
POPULISMANDEXTREMISMPOPULISMANDEXTREMISM Mailing list of the Populism and Extremism lab of
the Agricola School for Sustainable Development (Democracy & Governance)
POSOCOMESPOSOCOMES This list is meant for the exchange of news and announcements
between members of the Postsocialist and Comparative Studies Working group
of the Memory Studies Association.
PPBBEPPBBE Mailing list Products and Processes for Biotechnology in the Biobased Economy (PPBBE).
PROMOVENDIGMWPROMOVENDIGMW Verzenden van onze nieuwsbrieven naar promovendi verbonden aan onze Graduate School.
PTH-MED-ALLPTH-MED-ALL Mailinglijst medewerkers PTH
PULMPATHWGPULMPATHWG Pulmonary Pathology Working Group of the European Society of Pathology
RAADSLEDENRAADSLEDEN Lijst van alle universitaire, facultaire en Dienstraad leden
RC-CURSUSNIEUWSRC-CURSUSNIEUWS Abonnees nieuwsbrief Unit Opleidingen
RDMS-USERGROUPRDMS-USERGROUP RESEARCH DATA MANAGEMENT SYSTEM USERGROUP
# notification & maintenance
RDORDO Research Data Office
RDWRDW Teamleden van R&D Workspaces
RESCUERESCUE Mailing list for the community of research supporters and experts at the University of Groningen
RESEARCH-SUPPORT-BSSRESEARCH-SUPPORT-BSS For all question to Research Support BSS
RESEARCHIMPACTRESEARCHIMPACT UoG/UMCG Faculty nominees for ENRA: to build up and share expertise @ research impact.
RESPONSERESPONSE Response ISSI.5 Project
RUG-DEMARUG-DEMA Besloten lijst voor de Demand Managers, beheerd door Reinhart Jansen en Dries
Gankema
RUG-EX-ALLRUG-EX-ALL ---
RUG-INTERNATIONALRUG-INTERNATIONAL ---
RUG-MED-ALLRUG-MED-ALL ---
RUG-MED-RUGRUG-MED-RUG Mailinglijst medewerkers RUG
RUG-STU-ACTRUG-STU-ACT Alle actieve studenten - all activestudents
RUG-STU-ALLRUG-STU-ALL ---
RUGDATERUGDATE Uitnodigingen en informatie voor RUG alumni
RUGWERKPLEK-DESKTOPRUGWERKPLEK-DESKTOP You should insert a short (4-5 line) description of your list here
RUGWERKPLEK-INFORUGWERKPLEK-INFO rugwerkplek-info
RURALRESEARCHRURALRESEARCH News on rural research, conference announcements, job openings, relevant research calls.
R_USERGROUP_050R_USERGROUP_050 R usergroup Groningen
SAS-LEG-LSAS-LEG-L ---
SBESTUDIEMIDDAGSBESTUDIEMIDDAG Jaarlijkse studiemiddag van de SBE
SCS-RASCS-RA You should insert a short (4-5 line) description of your list here
SD-TEAM-ZERNIKESD-TEAM-ZERNIKE Servicedesk Team Zernike
SEARCHSEARCH This is a mailinglist for the internal discussion and event announcement in our research
group SEARCH (Software Engineering and Architecture). It includes the mail addresses of
both faculty members, postdocs and phd students.
SEARCH-CORESEARCH-CORE For the core members (staff member) in the SEARCH group
SECCETSECCET Medewerkers Secretariaat Europese Talen en Regiostudies
SECKERNSECKERN Security Kerngroep
SECRETARESSENETWERKSECRETARESSENETWERK Verzenden van de nieuwsbrief van het Secretaressenetwerk van de RUG
SECRETARIAAT-TARGETSECRETARIAAT-TARGET Secretariaat Target Projectbureau
SECRETARISSEN-FBSECRETARISSEN-FB Mailinglijst secretarissen faculteitsbesturen van de RUG.
SECURITYLUNCHSECURITYLUNCH Monday Security Lunch
SEMINARSSEMINARS Weekly overview seminars UMCG/RUG
SILK-NRENSILK-NREN NREN distribution list of Silk participants
SIMSALABIMSIMSALABIM groepsmailinglijst voor nieuws berichten simsalabim gebruikers
SOFTWAREKAMERSOFTWAREKAMER Softwarekamer RuG
SRN-MED-ALLSRN-MED-ALL ---
STAF-INFORMSTAF-INFORM alle vaste staf informatica binnen het IWI
STAF-WISKUNDESTAF-WISKUNDE alle vaste staf wiskunde binnen het IWI
STAFF-MESTAFF-ME Staff Mechanical Engineering
STATSERVERSTATSERVER Magazine voor gebruikers van de statische server
SUCCESBEHEERSUCCESBEHEER Succesbeheer mailing lijst
SUPERVISORPHDBSSSUPERVISORPHDBSS (co)promotores promovendi verbonden aan Graduate School GMW
SVCG-STUDENTSSVCG-STUDENTS Scientific Visualization & Computer Graphics group, students
SYSLISTSYSLIST Storingmeldingen bibliotheeksystemen
TABLETWOTABLETWO Mailing list for discussions of table 2.
TAMSPINTAMSPIN Mailing list for the Spintronics of Functional Materials group of T. Banerjee
TARGETDBUSERTARGETDBUSER This list will be used by teh Target DBAs to inform the users of any changes, downtime
or
problems.
TASKFORCETRAINEESTASKFORCETRAINEES Taskforce Trainees
TEST-SERVICEDESKTEST-SERVICEDESK Test lijst tbv servidesk
TESTROTESTRO test list rolanda
THEFLYINGFALCONTHEFLYINGFALCON Distribution list for the newsletter "The Flying Falcon", which contains news
about High Performance Computing at the University of Groningen.
THRS-CRCPTHRS-CRCP Mailing List THRS-CRCP
TOPDESK-AVSERVICESTOPDESK-AVSERVICES topdesk-avservices
TOPDESK-AZURETOPDESK-AZURE Topdesk-Azure
TOPDESK-BEDRIJFSSYSTEMENTOPDESK-BEDRIJFSSYSTEMEN topdesk-bedrijfssystemen
TOPDESK-BITOPDESK-BI topdesk-licenties
TOPDESK-BICTOPDESK-BIC You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-COMMSERVICESTOPDESK-COMMSERVICES You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-CORETOPDESK-CORE You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-DATASCIENCETOPDESK-DATASCIENCE You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-DNS-DHCPTOPDESK-DNS-DHCP topdesk-dns-dhcp
TOPDESK-ESI-DEVELOPERSTOPDESK-ESI-DEVELOPERS You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-FGTOPDESK-FG You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-FIELDSERVICESTOPDESK-FIELDSERVICES You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-FINTOPDESK-FIN You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-FLOORMGTTOPDESK-FLOORMGT You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-HPCTOPDESK-HPC You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-LICENTIESTOPDESK-LICENTIES You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-LINUXBEHEERTOPDESK-LINUXBEHEER You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-LINUXSRV-ORACLETOPDESK-LINUXSRV-ORACLE You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-NETWERKTOPDESK-NETWERK You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-NIS-SECTOPDESK-NIS-SEC You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-OS-BICTOPDESK-OS-BIC topdesk-os-bic
TOPDESK-OSI-ACSSITOPDESK-OSI-ACSSI You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-OSI-FACTOPDESK-OSI-FAC You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-OSI-FINTOPDESK-OSI-FIN You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-OSI-INFRATOPDESK-OSI-INFRA You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-PACKAGINGTOPDESK-PACKAGING You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-PERIFERIETOPDESK-PERIFERIE You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-PRINTINGTOPDESK-PRINTING topdesk-printing
TOPDESK-RDMSTOPDESK-RDMS You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-RIS-ALGTOPDESK-RIS-ALG You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-RUGCLOUDTOPDESK-RUGCLOUD You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-SECTOPDESK-SEC You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-SECURITYOFFICERSTOPDESK-SECURITYOFFICERS You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-SITOPDESK-SI You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-ST-ADTOPDESK-ST-AD You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-TELTOPDESK-TEL You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-TLSCERTSTOPDESK-TLSCERTS You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-UCMSTOPDESK-UCMS You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-UMCFTOPDESK-UMCF You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-UNISHARETOPDESK-UNISHARE You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-UWPTOPDESK-UWP You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-VISUALISATIETOPDESK-VISUALISATIE You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-WEBH-DNSTOPDESK-WEBH-DNS You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-WIFITOPDESK-WIFI You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TOPDESK-WINDOWSSRV-MSSQLTOPDESK-WINDOWSSRV-MSSQL You should insert a short (4-5 line) description of your list here
TTW-STAFFTTW-STAFF Toegepaste Taalwetenschap staff
UBG-MED-AKTUBG-MED-AKT ubg-med-akt
UBG-MED-ALLUBG-MED-ALL Mailinglijst medewerkers UBG
UCG-MED-ALLUCG-MED-ALL Mailinglijst medewerkers UCG
UCG-STU-ALLUCG-STU-ALL Mailinglijst studenten UCG
UCWUCW Mail-list voor de leden van de UCW
UFB-MED-ALLUFB-MED-ALL ---
UG-AIUG-AI Deze lijst is bedoeld om geďnteresseerden op de hoogte te houden van ontwikkelingen
op het gebied van kunstmatige intelligentie bij de RUG.
UITNODIGING-TENTOONSTELLING-VARUITNODIGING-TENTOONSTELLING-VAR Variabele lijst t.b.v. specifieke tentoonstelling in het Universiteitsmuseum Groningen.
UITROL-WLANUITROL-WLAN Communicatie mbt uitrol nieuwe WLAN
UK-MED-ALLUK-MED-ALL ---
UK-NEWSUK-NEWS UKkrant-news digital newspaper
UMC-MED-ALLUMC-MED-ALL ---
UMC-NICUMC-NIC Communication Cognitive Neuroscience Center, BSCS
UMC-NIC-CNP-PHDUMC-NIC-CNP-PHD PhD studenten van de CNP groep van het NiC
UMC-RESPOLICYUMC-RESPOLICY platform

The Dutch University Medical Centre Research Coordinators meet each quarter to discuss
Research Policy and Strategy issues. The discussion list is a spinoff of these national
meetings and is intended to serve as a platform for further / in-depth discussion as well
as ad hoc issues.
UMC-STU-ALLUMC-STU-ALL ---
UMCG-BMEUMCG-BME Medewerkers/studenten UMCG/FMW/Biomaterialen (BME)
UNICOLLABORATIONUNICOLLABORATION UNICollaboration: International Association of Telecollaboration and Virtual Exchange
UOC-MED-ALLUOC-MED-ALL ---
UOCG-PROJECTUOCG-PROJECT Uocg projectleiders mailing lijst
USERSBIOIMAGINGUSERSBIOIMAGING Lijst wordt gebruikt voor de groep van gebruikers van de werkgroep bioimaging Groningen
VACANCIESVACANCIES Distributionlist Careers Services FEB: internships and jobs
VERZENDLIJST-NWO-ONDVERZENDLIJST-NWO-OND ---
VIDEO-AANVRAGENVIDEO-AANVRAGEN aanvragen voor videodiensten via webformulier
VIDEODIENSTVIDEODIENST Overkoepelende videodienst voor de RUG voor videoconferencing, collegeopname
VIDEODISCUSSIEVIDEODISCUSSIE email list om te discussieren over video
VISUALSTUDIESGROUPVISUALSTUDIESGROUP Visual Studies Group Mailing List
VPN-RDPVPN-RDP VPN-RDP gebruikers
W3DEMW3DEM 3dem mailing list for female cryo em experts
WANNEERBIBOPENWANNEERBIBOPEN ---
WEEKLYSCHEDULEWEEKLYSCHEDULE GELIFES weekly schedule
WISEWISE For all members of WISE (Women in Science and Engineering)
WISKUNDEWISKUNDE alle medewerkers wiskunde (vast+phd) binnen het IWI
YARNYARN Young ARts Network
YARNNETWORKYARNNETWORK Network list of Yarn
YOUNGRUGYOUNGRUG The mailinglist for the updates and events of YoungRUG
ZERNIKEPHDSZERNIKEPHDS Mailing list to address all PhD students of the Zernike Institute
ZIAMPHDCOLLOQUIUMZIAMPHDCOLLOQUIUM The list of participants for the ZIAM PhD Colloquium
Help for Lines per Page