Afstudeeronderzoek bij Arriva Nederland (1)

Organisatie

Arriva is een van de grootste aanbieders van openbaar vervoer in Europa. Arriva vervoert jaarlijks meer dan een miljard reizigers in twaalf verschillende landen; Tsjechie, Denemarken, Hongarije, Slowakije, Italie«, Duitsland, Nederland, Polen, Portugal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. In Europa heeft Arriva meer dan 44.000 werknemers in dienst. In Nederland is Arriva een van de grootste spelers in het openbaar vervoer. In grote delen van Nederland rijden bussen van Arriva. Daarnaast biedt Arriva treindiensten aan in Groningen, Friesland, Zuid-Holland en Gelderland. Arriva Nederland heeft op dit moment ongeveer 2250 personeelsleden in dienst en exploiteert ongeveer 920 bussen en 50 treinen.

Context

De laatste maanden is er veel aandacht geweest voor agressie en geweld in het openbaar vervoer, vanuit de media, de politiek en in de gehele samenleving. Ook onder werknemers is dit uiteraard een belangrijk thema. Verbeteringen van de veiligheid in en rond bus en trein kunnen op veel manieren bereikt worden. Zo zijn alle treinen en een groot deel van de bussen van Arriva voorzien van bewakingscameras. Maar ook bijvoorbeeld het verbeteren van communicatiemiddelen en training van personeel dragen bij aan meer veiligheid.

De kosten van investeringen in veiligheid zijn vaak duidelijk vast te stellen, maar dat geldt niet voor de opbrengsten. Investeringen in veiligheid kunnen bijvoorbeeld terugverdiend worden door lager ziekteverzuim en minder schade. Ook kan met behulp van camerabeelden schade verhaald worden op daders. Mogelijk zou veiligheid zelfs ingezet kunnen worden als marketinginstrument, waarmee dus ook waarde gecreeerd kan worden.

Onderzoek

Dit onderzoek zal bestaan uit het in kaart brengen van (potentiele) voordelen en opbrengsten van verschillende veiligheidsmaatregelen. Door dit helder te krijgen ontstaat een beter beeld van de aantrekkelijkheid van verschillende maatregelen. Ook kunnen opdrachtgevers en derden gemakkelijker overtuigd worden te participeren in veiligheidsprojecten.

De student heeft veel vrijheid om aan dit onderzoek een eigen invulling te geven. We zoeken iemand met een bedrijfskundige (of soortgelijke) achtergrond, die initiatief toont en zelfstandig te werk kan gaan.

Overige informatie

Dit onderzoek zal worden uitgevoerd op de afdeling Integrale Veiligheid van het hoofdkantoor van Arriva in Heerenveen. Hier zal de student een eigen werkplek krijgen. Het tijdsbestek waarin het onderzoek zal worden uitgevoerd is 4 tot 6 maanden. Er is een maandelijkse vergoeding aanwezig.

Ben je geinteresseerd in deze opdracht, stuur dan je CV en motivatiebrief naar [log in to unmask]

 

Afstudeeronderzoek bij Arriva Nederland (2)

Organisatie

Arriva is een van de grootste aanbieders van openbaar vervoer in Europa. Arriva vervoert jaarlijks meer dan een miljard reizigers in twaalf verschillende landen; Tsjechie, Denemarken, Hongarije, Slowakije, Italie«, Duitsland, Nederland, Polen, Portugal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. In Europa heeft Arriva meer dan 44.000 werknemers in dienst. In Nederland is Arriva een van de grootste spelers in het openbaar vervoer. In grote delen van Nederland rijden bussen van Arriva. Daarnaast biedt Arriva treindiensten aan in Groningen, Friesland, Zuid-Holland en Gelderland. Arriva Nederland heeft op dit moment ongeveer 2250 personeelsleden in dienst en exploiteert ongeveer 920 bussen en 50 treinen.

Context

Sinds een aantal jaren wordt een groot deel van het openbaar vervoer in Nederland openbaar aanbesteed. Eens in de 6-8 jaar kunnen vervoersbedrijven zich inschrijven voor een bepaalde concessie. De regionale OV-autoriteit bepaalt op basis van de ingediende offertes welke vervoersmaatschappij voor die 6-8 jaar het busvervoer in de regio mag verzorgen. Wanneer een aanbesteding door een ander vervoersbedrijf wordt gewonnen gaat het personeel dat voor deze concessie werkt automatisch over naar de nieuwe vervoerder.

De invoering van marktwerking heeft grote gevolgen gehad voor werknemers in het openbaar vervoer. De kans bestaat immers dat zij elke 6 tot 8 jaar van werkgever wisselen. Ook voor organisaties zijn de gevolgen groot, omdat zij flexibel en decentraal georganiseerd moeten zijn en te maken hebben met korte investeringshorizonnen.

Hoewel de relatie tussen werknemer en werkgever mogelijk slechts enkele jaren duurt, is het belangrijk dat deze goed is. Een van de terreinen waar het belang van een goede werkgever-werknemer relatie het grootst is dat van de sociale veiligheid. Om de sociale veiligheid van werknemers te bewaken en waar mogelijk te verbeteren is een relatie van wederzijds vertrouwen en goede samenwerking tussen werkgever en werknemer noodzakelijk. Een goede afstemming van veiligheidsbeleid, HRM en communicatie is hierbij van groot belang. Hier valt nog winst te behalen.

Onderzoek

Dit onderzoek zal bestaan uit een verkenning van het hierboven genoemde probleem en van de mogelijkheden om de huidige situatie te verbeteren.

De student heeft veel vrijheid om aan dit onderzoek een eigen invulling te geven. We zoeken iemand met een bedrijfskundige (of soortgelijke) achtergrond, die initiatief toont en zelfstandig te werk kan gaan.

Overige informatie

Dit onderzoek zal worden uitgevoerd op de afdeling Integrale Veiligheid van het hoofdkantoor van Arriva in Heerenveen. Hier zal de student een eigen werkplek krijgen. Het tijdsbestek waarin het onderzoek zal worden uitgevoerd is 4 tot 6 maanden. Er is een maandelijkse vergoeding aanwezig.

Ben je geinteresseerd in deze opdracht, stuur dan je CV en motivatiebrief naar [log in to unmask]

--
Career Office of the Faculty of Economics and Business

P.O. Box 800
9700 AV Groningen
+31 (0)50 3637182
http://www.rug.nl/feb/careeroffice