GOEDERENVERVOER PER SPOOR BIJ DE EEN NA GROOTSTE HAVEN VAN NEDERLAND: OUTSOURCEN OF NIET? 

Groningen Seaports wil uitbreiden en wil een onderzoek laten uitvoeren naar haar spoorlijnen. Help jij mee een goede beslissing te maken?

1)      Moeten deze lijnen in de verhuur, koop, verkoop of eigen beheer blijven?
2)     
Wat is de waarde van de spoorlijnen van Groningen Seaports voor de regio Groningen?

De Wetenschapswinkel zoekt 2 studenten die deze vragen willen oplossen gedurende een kort onderzoek van 3 tot 4 maanden.

Opdrachtgever

Groningen Seaports is de beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen en voorziet in een complete havendienstverlening. De basisinfrastructuur bestaat uit wegen, spoor en bevaarbaar water.

Beide havens zijn aangesloten op het spoorwegennet via het rangeerterrein Onnen bij Groningen. Daarnaast heeft Railion een on-site rangeerdienst op het Delfzijlster industrieterrein.

Tot de kerntaken van Groningen Seaports behoren het ontwikkelen van nieuwe industrieterreinen in de havengebieden, het faciliteren van nieuwe industrieën die zich in de havens willen vestigen en het stimuleren van nieuwe bedrijfsactiviteiten.

Daarvoor is ruimte nodig en ruimte is schaars in Nederland. Echter niet rond de Groninger zeehavens. VNO-NCW noemt met name 'ruimte' als de grote kracht van de regio. Er zijn geen files en Groningen Seaports heeft nog ruim 800 ha grond beschikbaar, ook rechtstreeks aan het water.

Wetenschapswinkel
Vanuit de
wetenschapswinkel zal dit project worden begeleid.  
Vergoeding
Na afronding van het
onderzoek ontvang je een vergoeding van maximaal  € 600. Dit is gebaseerd op een periode van
4 maanden. (150 euro per maand).
Wil je
meer informatie of ben je geïnteresseerd in deze opdracht? Neem dan
contact op met Tamara slief van de Wetenschapswinkel; e-mail: [log in to unmask]  tel: 050-3633795 of
06-30457218.