VACANCIES Archives

December 2011

VACANCIES@LIST.RUG.NL

Options: Use Monospaced Font
Show Text Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
Career office <[log in to unmask]>
Date:
Thu, 1 Dec 2011 16:02:21 +0100
Content-Type:
text/plain
Parts/Attachments:
text/plain (96 lines)
Public Impact, Den Haag

Management consulting, Onderzoeksstage

Het bedrijf:
Public Impact Public Impact is de naam waaronder een groep toegewijde 
professionals werkt op het gebied van management consulting. Public 
Impact heeft haar activiteiten ondergebracht in samenwerkingsverbanden 
met kennispartners voor verschillende thema’s bijvoorbeeld 
gezondheidszorg, duurzaamheid, veiligheid, risicoanalyse en 
vrijwilligerswerk.

Public Impact onderscheidt zich door twee kenwaarden: public en impact.

Public omdat we focussen op de publieke zaak: maatschappelijk 
ondernemerschap. We adviseren not- for-profit instellingen, 
rijksoverheid, provincies, gemeenten en publiek- private 
samenwerkingsvormen (PPS).

Impact omdat wij helpen de vernieuwing daadwerkelijk te implementeren.

Management consulting is dé core business van Public Impact. De 
adviseurs van Public Impact richten zich vooral op innovatieve 
veranderingsprocessen. De Public Impact specialisten werken daarbij met 
elkaar samen aan een integrale aanpak. Zij leveren voor cliënten op maat 
gesneden trajecten vanuit bewezen concepten. Hierbij kan worden gedacht 
aan:
• het versterken van de strategie inzake de bedrijfsvoering;
• het ontwikkelen van een besturingsfilosofie;
• het inrichten van goed bestuur en governance;
• het professionaliseren van de planning & control;
• het verbeteren van de management informatievoorziening;
• het stroomlijnen van operationele en administratieve processen;
• recovery van organisaties in financiële problemen;
• Shared Service Centers;
• (her)positionering en ontwikkeling strategic control functie;
• …..etc.

Binnen Public Impact is het kenmerk van de advisering: dwarsverbanden 
over de sectoren heen maken, constant innoveren van de dienstverlening, 
netwerken onderhouden, doeltreffend inspelen op marktontwikkelingen en 
het samenbrengen van externe en interne spelers.

Stage: SCRIPTIE ON THE JOB
Public Impact adviseert klanten met op maat gesneden trajecten vanuit 
bewezen concepten op het gebied van governance, finance en strategie. In 
deze thema’s zijn mogelijkheden aanwezig voor laatstejaars studenten die 
hun afstudeerscriptie on the job willen schrijven.

Voorbeelden hiervoor zijn:
-de effectiviteit van bezuinigingen
-herinrichten van de gezondheidszorg
-het inrichten van goed bestuur en governance
-nieuwe manieren van vrijwilligersmanagement.

Binnen Public Impact zijn er meerdere vraagstukken om een scriptie over 
te schrijven. Ook een eigen scriptieonderwerp formuleren is natuurlijk
mogelijk!

Wat bieden we?
De volgende ‘opportunities’ kunnen we aanbieden:
o een mogelijkheid om je scriptie in een inspirerende omgeving te 
schrijven;
o praktische ervaring opdoen met onze advies producten en methoden;
o in korte tijd ervaren hoe not-for- profit organisaties werken in de 
praktijk;
o ervaring opdoen als junior consultant;
o proeven aan de mogelijkheden voor loopbaan als management consultant;

Wie zoeken we?
Public Impact is op zoek naar scriptiestudenten met het volgende profiel:
o het vermogen om conceptueel te denken; o eigen initiatief en 
gedrevenheid.
o bovengemiddelde studieresultaten;
o bij voorkeur bedrijfskunde, bedrijfseconomie of bestuurskunde studeert.

Wat vragen we?
Van de scriptiestudent wordt een op resultaat gerichte bijdrage verwacht 
in de projecten van Public Impact.
Kan bijvoorbeeld betekenen:
o berekenen en analyseren van kostprijzen;
o opstellen en doorrekenen van business cases;
o doorrekenen van financiële planningen;
o opstellen van kostencalculaties in Excel;
o opstellen van PowerPoint presentaties;
o rapporten in Word;
o bijdragen aan advies.

Duur van de stage/einddatum:  4-6 maanden

Stagevergoeding per maand:  500-750

Interesse? Stuur dan je CV en Motivatie naar [log in to unmask]

For final-year projects, an internship contract must be signed by all parties (the organization, the Career Office and the student). The Faculty of Economics and Business has drafted a standard contract which can be downloaded in Dutch or in English. For more information go to http://www.rug.nl/feb/careeroffice/docs/documents.

ATOM RSS1 RSS2