VACANCIES Archives

December 2011

VACANCIES@LIST.RUG.NL

Options: Use Monospaced Font
Show Text Part by Default
Condense Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Content-Type:
text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Date:
Thu, 1 Dec 2011 09:59:16 +0100
Message-ID:
Subject:
MIME-Version:
1.0
Content-Transfer-Encoding:
8bit
In-Reply-To:
<1845352277.872.1322130530387.JavaMail.bbuser@apcprd-100732-7794-app02>
Sender:
"Distributionlist Career Office FEB: internships and master theses projects" <[log in to unmask]>
From:
Career office <[log in to unmask]>
Parts/Attachments:
text/plain (46 lines)
Goudsteen & Company

Goudsteen & Company is een gedreven HR organisatieadviesbureau. Wij 
richten ons 100% op het vergroten van HRM meesterschap in organisaties. 
Wij werken voor profit en non-profit organisaties. Ons hart ligt bij 
organisaties die durven te denken en te dromen over de lange termijn en 
niet primair voor winstmaximalisatie gaan. Onze dienstverlening bestaat 
uit twee pijlers.

Academie - de Goudsteen Academie richt zich op de professionals binnen 
organisaties die bijdragen aan ontwikkeling van mensen. Door gezamenlijk 
te leren, te experimenteren en te werken aan concrete HR-uitdagingen van 
de eigen organisatie, verbindt de Goudsteen Academie HR-professionals en 
Lijnmanagers.

Advies & Projectmanagement – onze professionals adviseren over 
ontwikkeling, ontwerp en realisatie van (nieuwe) HR-strategie, processen 
en instrumenten en begeleiden in de dagelijkse HR praktijk complexe 
projecten op het snijvlak van HR & Lijn.

Verbinding tussen HR & Lijn
HRM Meesterschap start in onze visie bij de verbinding tussen HR en 
Lijn. Eerder onderzoek wijst uit dat binnen veel organisaties noch de HR 
professional noch de Lijnmanager de benodigde competenties heeft 
ontwikkeld om echt partnerschap te laten slagen. Daarnaast is er in veel 
gevallen een verschil van inzicht over rolopvatting en daaruit 
voortvloeiende verwachtingen. Zo blijkt dat Lijnmanagers kennis en 
expertise minder belangrijk vinden in het verwachtingen van HR dan de HR 
professional zelf.

Wat wij zoeken…
Wij zijn op zoek naar studenten die hun afstudeer onderzoek willen 
uitvoeren op het snijvlak van HR en Lijn. Er zijn verschillende 
vraagstukken die onze aandacht hebben, enkele voorbeelden hiervan zijn:

Welke rol kunnen HR instrumenten en HR professionals binnen de 
zorgsector vervullen in het stimuleren en vergroten van resultaatgericht 
sturen?

Wat is nodig (in termen van competenties, rolopvatting, etc) om binnen 
organisaties succesvolle coalities tussen HR en Lijn te ontwikkelen?

Ben jij geïnteresseerd? Neem dan contact op met [log in to unmask]

For final-year projects, an internship contract must be signed by all parties (the organization, the Career Office and the student). The Faculty of Economics and Business has drafted a standard contract which can be downloaded in Dutch or in English. For more information go to http://www.rug.nl/feb/careeroffice/docs/documents.

ATOM RSS1 RSS2