VACANCIES Archives

April 2010

VACANCIES@LIST.RUG.NL

Options: Use Monospaced Font
Show Text Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
careeroffice <[log in to unmask]>
Date:
Thu, 1 Apr 2010 10:25:59 +0200
Content-Type:
text/plain
Parts/Attachments:
text/plain (59 lines)
Vacature Afstudeerstage Technische Kwaliteit in Servicebedrijf

Binnen ons streven naar Operational Excellence staat Feenstra Service in
Drachten, een installatiebedrijf met ca. 60 servicemonteurs, op het punt
om projectmatig een basis te leggen om onze uitvoering en met name de
technische kwaliteit blijvend te verbeteren.

Bedrijf
Feenstra Service Drachten is onderdeel van Feenstra Verwarming BV en als
zodanig een landelijk opererend installatiebedrijf gespecialiseerd in
verwarmingstoestellen. Feenstra Service Drachten is verantwoordelijk
voor het verhelpen van storingen en het verrichten van onderhoud aan
cv-ketels en andere verwarmingstoestellen in woonhuizen in de drie
noordelijke provincies en Flevoland.

Opdracht
Feenstra ontwikkelt zich in de toepassing van Lean Management principes
en verwacht van dit project zowel meer kwaliteit van dienstverlening als
verminderde faalkosten. Dit project focust op het oogsten van
laaghangend fruit zowel als het funderen van een permanente verbetercultuur.
Wij vragen een diepgaande analyse naar de uitvoering gericht op de
technische kwaliteit van elk organisatieniveau. In het primair proces en
op het niveau van de besturing: met welke maatregelen of tools verbetert
een monteur of een leidinggevende de kwaliteit voortdurend?
De verbetermaatregelen moeten helder en op korte termijn implementbaar zijn.

Praktisch
Uw standplaats is het kantoor van Feenstra in Drachten. De vergoeding
voor deze opdracht is in overleg te bepalen. De duur van de opdracht is
geschat op 3 maanden.

Profiel
 U bent een overtuigende persoonlijkheid.
 U studeert Technology Management, Technische Bedrijfskunde of
Bedrijfskunde en heeft aantoonbaar affiniteit met Operational
Excellence, Procesinnovatie en Veranderkunde.
 Uw studieresultaten zijn bovengemiddeld.
 U heeft zich voor en tijdens uw studieperiode extracurriculair actief
ingezet.
 Mensenkennis, uitstekende communicatieve vaardigheden
 U kunt snel schakelen tussen verschillende niveaus.
 Uw analyses zijn scherp en sluiten nauw aan bij de praktijk.
 Gevoel voor humor

Interesse? STuur dan je motivatiebrief en je CV naar [log in to unmask]--
Career Office
Faculty of Economics and Business
P.O. Box 800
9700 AV Groningen
the Netherlands
+31 50 363 7182
www.rug.nl/feb/career

For final-year projects, an internship contract must be signed by all parties (the organization, the Career Office and the student). The Faculty of Economics and Business has drafted a standard contract which can be downloaded in Dutch or in English. For more information go to http://www.rug.nl/feb/faculteit/afdelingen/careeroffice/informatievoorstudenten/stagecontract

ATOM RSS1 RSS2