VACANCIES Archives

May 2008

VACANCIES@LIST.RUG.NL

Options: Use Monospaced Font
Show Text Part by Default
Condense Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Sender:
"Distributionlist Careers Office FEB: internships and master theses projects" <[log in to unmask]>
Date:
Wed, 21 May 2008 15:25:54 +0200
Reply-To:
Subject:
MIME-Version:
1.0
Content-Transfer-Encoding:
8bit
Content-Type:
text/plain; charset=windows-1252
Organization:
Rijksuniversiteit Groningen, The Netherlands
From:
careeroffice <[log in to unmask]>
Parts/Attachments:
text/plain (34 lines)
De Wetenschapswinkel Economie en Bedrijfskunde vraagt studenten te reageren

Maak een businessplan voor 1 van onze opdrachtgevers!

Het gaat om een Businessplan dat moet leiden tot een advies over
positionering en de verkoop van een IT-beheers-product. Ook wil de
opdrachtgever advies over de inrichting van de organisatie en de te
maken investeringen.

Tijdsinvestering ongeveer 200-250 uur parttime.

Doorloop tijd ongeveer 4 maanden,

Totale vergoeding ? 1750,-

Studierichting: Economie of Bedrijfskunde, richting (Technische)
Bedrijfskunde, Management & Organisatie of Marketing of interesse voor
een van deze vakgebieden. Affiniteit met beheersprocessen en IT is
wenselijk.

Reageren: drs. F.T (Martijje) Lubbers, [log in to unmask]
<mailto:[log in to unmask]>, 050- 363 8612 (secretariaat H. Janssen
050-363 3810)--
Career Office of the Faculty of Economics and Business

P.O. Box 800
9700 AV Groningen
+31 (0)50 3637182
http://www.rug.nl/feb/careeroffice

ATOM RSS1 RSS2