VACANCIES Archives

March 2007

VACANCIES@LIST.RUG.NL

Options: Use Monospaced Font
Show Text Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
Henk Janssen <[log in to unmask]>
Reply To:
Date:
Mon, 26 Mar 2007 10:11:56 +0200
Content-Type:
text/plain
Parts/Attachments:
text/plain (38 lines)
Ongetwijfeld heb je gehoord van de ''War of Talents'' die momenteel door
multinationals wordt gevoerd. Inmiddels is het een feit dat de vraag naar
jonge, talentvolle HBO-ers en WO-ers de aankomende jaren sterk zal toenemen.
Jij als (toekomstige) starter zal steeds meer in de picture komen te staan.
Organisaties beseffen zich maar al te goed dat Talent een schaars goed wordt
en zitten daarom bovenop studenten in de laatste fase van hun opleiding.
De oorlog om talent zal op de korte termijn zeker ook opkomen bij het
Midden- Kleinbedrijf (MKB). Om dit talent te werven en uit te dagen, is
echter moeilijk. Toch heeft het MKB Talenten veel te bieden. Sommige
studenten weten zelf de weg naar het MKB te vinden, maar de brug moet
kleiner worden.
Indien je deze enquete invult, wordt ook jouw toekomstvisie van De Student
van Nederland in kaart gebracht. Er zal na worden gegaan in hoeverre
studenten het Midden en Kleinbedrijf als aantrekkelijke branche zien om hun
carriere in te starten. Het MKB is nog altijd de motor van de Nederlandse
Economie en wij willen graag weten op welke manier het MKB attractief kan
blijven voor HBO en WO talenten.

Daarnaast... wat niet geheel onbelangrijk is, worden er onder de
geënquêteerden superleuke prijzen verloot!
Dus, geef via www.studelta.nl/enquete <http://www.studelta.nl/enquete>
je toekomstvisie aan, en misschien ben
jij wel degene die over 2 weken de nieuwste iPod in zijn bezit heeft!

--
***************************************
Henk Janssen
Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde
Postbus 800
9700 AV  Groningen
WSN-gebouw, Zernikecomplex
Landleven 5
kamer 243
tel. 050 ? 363 3810
[log in to unmask]
www.rug.nl/wewi/eb
***************************************

ATOM RSS1 RSS2