VACANCIES Archives

May 2008

VACANCIES@LIST.RUG.NL

Options: Use Monospaced Font
Show HTML Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
Henk Janssen <[log in to unmask]>
Reply To:
Date:
Wed, 28 May 2008 14:38:22 +0200
Content-Type:
multipart/alternative
Parts/Attachments:
text/plain (1896 bytes) , text/html (4 kB)
*GOEDERENVERVOER PER SPOOR BIJ DE EEN NA GROOTSTE HAVEN VAN NEDERLAND:
OUTSOURCEN OF NIET?** *

Groningen Seaports wil uitbreiden en wil een onderzoek laten uitvoeren
naar haar spoorlijnen. Help jij mee een goede beslissing te maken?

1)      Moeten deze lijnen in de verhuur, koop, verkoop of eigen beheer
blijven?
2)      Wat is de waarde van de spoorlijnen van Groningen Seaports voor
de regio Groningen?

De Wetenschapswinkel zoekt 2 studenten die deze vragen willen oplossen
gedurende een kort onderzoek van 3 tot 4 maanden.*
*

*Opdrachtgever*

Groningen Seaports is de beheerder van de haven van Delfzijl en de
Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen en voorziet in een complete
havendienstverlening. De basisinfrastructuur bestaat uit wegen, spoor en
bevaarbaar water.

Beide havens zijn aangesloten op het spoorwegennet via het
rangeerterrein Onnen bij Groningen. Daarnaast heeft Railion een on-site
rangeerdienst op het Delfzijlster industrieterrein.

Tot de kerntaken van Groningen Seaports behoren het ontwikkelen van
nieuwe industrieterreinen in de havengebieden, het faciliteren van
nieuwe industrieŽn die zich in de havens willen vestigen en het
stimuleren van nieuwe bedrijfsactiviteiten.

Daarvoor is ruimte nodig en ruimte is schaars in Nederland. Echter niet
rond de Groninger zeehavens. VNO-NCW noemt met name 'ruimte' als de
grote kracht van de regio. Er zijn geen files en Groningen Seaports
heeft nog ruim 800 ha grond beschikbaar, ook rechtstreeks aan het water.

*Wetenschapswinkel*

Vanuit de wetenschapswinkel zal dit project worden begeleid.  

*Vergoeding*

Na afronding van het onderzoek ontvang je een vergoeding van maximaal  EUR 600. Dit is gebaseerd op een periode van 4 maanden. (150 euro per maand).

Wil je meer informatie of ben je geÔnteresseerd in deze opdracht? Neem dan contact op met Tamara slief van de Wetenschapswinkel; e-mail: [log in to unmask]  tel: 050-3633795 of 06-30457218.ATOM RSS1 RSS2