VACANCIES Archives

May 2073

VACANCIES@LIST.RUG.NL

Options: Use Monospaced Font
Show HTML Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
Career Office <[log in to unmask]>
Date:
Fri, 8 May 2009 16:46:26 +0200
Content-Type:
text/plain
Parts/Attachments:
text/plain (173 lines)
Waarom afstuderen bij Squarewise?
Een stage bij Squarewise is een bijzondere ervaring. Wij opereren in een
ondernemende en intellectueel uitdagende werkomgeving met een team van
uitzonderlijke talenten. Stagelopen bij Squarewise betekent samenwerken
met inspirerende professionals, kennismaken met het adviesvak en een
concrete vertaling van jouw ideeën naar de praktijk van de
advieswereld. Voor studenten die op zoek zijn naar een dergelijk brede
ervaring, bieden wij een aantrekkelijk stageprogramma bestaande uit:

Afstudeeronderzoek
Bij Squarewise wordt je tijdens jouw stage intensief begeleid door een
toegewijde inhoudsdeskundige. Squarewise stimuleert je om zelf de
verantwoordelijkheid te nemen voor je afstudeeronderzoek en regelmatig
met je academische begeleider te overleggen over de uiteindelijke
onderzoeksrichting die je kiest. De begeleider bij Squarewise overlegt
met je over de precieze invulling van de inhoudelijke richting en de
planning en voortgang van jouw onderzoek.

Meedraaien met een adviesopdracht
Indien mogelijk kan je tijdens een korte periode van jouw stage met een
adviesopdracht meedraaien en ervaar je het adviesvak in de praktijk.
Daarnaast doe je relevante werkervaring op die aansluit bij jouw
afstudeerrichting. Bovendien maak je tijdens jouw stage deel uit van een
van de vaste ‘practices’ waardoor je veel leert over de wijze waarop wij
ons werk structureren en richting geven. Gedurende de stage spreek je
regelmatig met jouw practice leader over jouw kennismaking met het
adviesvak en de vragen die je daarover hebt.Ondersteuning bij vertaling van scriptie naar een concreet product of dienst
Onder professionele begeleiding van jouw begeleiders bij Squarewise
vertaal je jouw opgedane kennis en kunde naar een publicatie, product of
dienst die relevant is voor het vakgebied. Op deze wijze bieden wij jou
een concreet resultaat van jouw stageperiode – dit sluit aan bij onze
filosofie: advies met resultaat!

Stagevergoeding
Als stagiair bij Squarewise krijg je een aantrekkelijke stagevergoeding
voor tenminste 6 maanden.

Wie zoeken wij?
Ben jij een academische opleiding aan het afronden binnen een vakgebied
waarvan jij denkt dat het raakvlakken heeft met de thema’s waar wij ons
op richten?
Ben je analytisch sterk en vind je het leuk om zowel kwantitatief als
kwalitatief bezig te zijn?
Ben jij ondernemend en kan je creatief verbindingen leggen om tot nieuwe
inzichten te komen?
Ben jij een teamplayer, met een eigen visie die je kunt uitdragen door
sterke communicatieve vaardigheden en assertiviteit?
Heb je de drive om het adviesvak te leren kennen en dit te doen bij een
sterk groeiende club van gepassioneerde professionals?


Wie zijn wij?
Squarewise is een organisatieadviesbureau voor strategie en innovatie.
Wij streven in al onze opdrachten naar innovatieve en duurzame
oplossingen voor onderneming en maatschappij. Daarbij onderscheiden wij
ons door de combinatie van advies en implementatie waarbij wij streven
naar impact en resultaat op een duurzame en verantwoorde manier.

Innovatie door talent beter te benutten
Squarewise is gespecialiseerd in het beter benutten van kennis en het
inzetten van talent, zodat het maximale bedrijfsmatige en
maatschappelijke rendement wordt gerealiseerd. Kennis is de motor voor
leren en innoveren. Door kennis centraal te stellen komen talenten van
mensen meer tot hun recht. En als talenten meer tot hun recht komen,
durven mensen binnen organisaties meer te doen en zal dat onherroepelijk
leiden tot vernieuwing, tot innovatie dus. Dit draagt bij aan de
voldoening die professionals uit het werk halen.

Innovatie door verbindingen te leggen
De netwerkmaatschappij is een feit en geen toekomstbeeld meer. Veel
organisaties hebben de effecten ervan nog onvoldoende in beeld en de
baten nog niet geïncorporeerd. Wel ondervinden ze vermoedelijk de
gevoelde last van het langzaam ‘disconnected’ raken. Networking en
alliantievorming zijn kernkwaliteiten die organisaties blijvend
verbinden met markt en maatschappij. Squarewise verbindt ambities,
belangen en wensen, kortom individuen met talenten en drijfveren om
samen te innoveren.

Overtuigingen
Drie overtuigingen staan voor ons centraal:
Wij selecteren op ondernemerschap en wereldbeeld aan de poort;
Wij ontwikkelen onze talenten rondom strategie, kennis en innovatie;
Wij leggen slimme verbindingen om resultaten te realiseren bij onze
cliënten.

Onze mensen
Squarewise adviseurs en stagiaires zijn ondernemend en geloven in de
kracht van innovatie. We zijn sociale en creatieve denkers die zoeken
naar oplossingen voor de juiste vragen. Denkers en doeners die problemen
herkennen en ondernemerschap inzetten om veranderingen te realiseren.

Herken jij je in dit beeld? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wij bieden
excellente masterstudenten de mogelijkheid om bij ons een
afstudeeronderzoek te doen binnen de kaders van voor ons relevante
thema’s. In samenwerking met jouw mentor en collega’s zal je werken aan
een (afstudeer)scriptie. Squarewise biedt je daarbij de volgende
onderwerpen:

Innovatie in het bedrijfsleven
Squarewise richt zich in het bedrijfsleven op de nieuwste ontwikkelingen
op het gebied van strategie en innovatie. Dit omvat bijvoorbeeld thema’s
als open- en sociale innovatie en maatschappelijk verantwoord innoveren.
De kracht komt daarbij uit een combinatie van analyse,
scenario-ontwikkeling en gecontroleerd experimenteren. Onderwerpen waar
wij graag verder onderzoek naar zouden willen doen zijn:
Sociale Innovatie
Innoveren voor de Basis van de Inkomenspiramide
Gecontroleerd experimenteren
Duurzame innovatie (kwantitatief)
(Duurzaam) Portfolio Management
Management van multistakeholder innovatieprocessen (bijvoorbeeld in de
energiesector)
System dynamics in innovatiemanagement
Co-creatie
(Innovatieve) strategie ontwikkeling
Strategisch management van Web 2.0

Innovatie bij de overheid
Squarewise helpt de overheid bij het versnellen van innovatie in
Nederland. Hierbij richt zij zich op het uitdenken en realiseren van
innovatieprogramma’s en het organiseren van samenwerking tussen overheid
en bedrijfsleven op het gebied van innovatie. Daarnaast richt Squarewise
zich op het verbeteren van het innovatief vermogen van de overheid zelf.
Onderwerpen waar wij graag verder onderzoek naar zouden willen doen zijn:
Rollen van de overheid bij het stimuleren van innovatie
Transitiemanagement van innovaties binnen de overheid
Duurzame innovatie binnen de overheid
Organisatie van Publiek private samenwerkingen
Intrapreneurship binnen de overheid
De nieuwe overheid binnen ZBO’s
Innovatie in de gezondheidszorg

In de dynamische gezondheidszorgsector is Squarewise een partner van
o.a. zorgaanbiedende partijen en zorgverzekeraars. Door een combinatie
van zorginhoudelijke kennis met ervaring op het vlak van strategische en
bestuurlijke vraagstukken, ondersteunt Squarewise haar cliënten om op
innovatieve wijze aan de vragen van de veranderende markt te voldoen.
Onze expertise ligt o.a. op het gebied van het tot stand brengen en
begeleiden van regionale samenwerking tussen diverse zorgpartijen.
Onderwerpen waar wij graag verder onderzoek naar zouden willen doen zijn:
Strategie in de zorg
Transmurale samenwerking en substitutie vraagstukken in de 1e en 2e lijn
GGZ markt
(Sociale) Innovaties in zorg
Rol van de zorgverzekeraar in ziekenhuis(organisaties)
Elektronisch Patiëntendossier 2.0

Geïnteresseerd?
Je kunt jouw interesse voor een stage bij Squarewise kenbaar maken door
een motivatiebrief te schrijven waarin je tevens uitlegt in welk
onderwerp je geïnteresseerd bent. Ook verzoeken we je om een
cijferlijst, CV en (indien afgerond) bachelorscriptie mee te sturen.
Wij nodigen geschikte kandidaten uit voor een eerste gesprek over
academische prestaties, persoonlijke interesses en motivatie.

Je kunt jouw aanmelding sturen naar Kim Huysman o.v.v. ‘Stage Squarewise'.
E-mail: [log in to unmask]
Tel.: 020 447 39 25
Mob.: 06 57 93 83 53
Op www.squarewise.com kan je meer informatie over onze organisatie lezen.

--
Career Office Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Postbus 800
9700 AV Groningen
www.rug.nl/feb/careeroffice

For final-year projects, an internship contract must be signed by all parties (the organization, the Career Office and the student). The Faculty of Economics and Business has drafted a standard contract which can be downloaded in Dutch or in English. For more information go to http://www.rug.nl/feb/faculteit/afdelingen/careeroffice/informatievoorstudenten/stagecontract

ATOM RSS1 RSS2