VACANCIES Archives

April 2010

VACANCIES@LIST.RUG.NL

Options: Use Proportional Font
Show Text Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
careeroffice <[log in to unmask]>
Date:
Thu, 22 Apr 2010 14:59:22 +0200
Content-Type:
text/plain
Parts/Attachments:
text/plain (80 lines)
Enlargement Team

JADE is op zoek naar nieuwe leden voor het Enlargement Program. JADE is
de Europese
Confederatie of Junior Enterprises Ė a non-profit internationaal
umbrella-organisatie van
bedrijfjes opgericht en geleidt door studenten. Het Enlargement
Programma van JADE is
opgericht om het Junior Enterprise Concept te promoten en het uitbreiden
van de activiteiten
van het netwerk. Het mooie bij dit team is dat je van huis uit kunt werken!

Vereisten:
Je wilt internationale ervaring opdoen waarbij je te maken krijgt met
andere culturen
en bedrijfsvoering.
Beheersing van de Engelse taal
Ervaring binnen een vestiging
Bereid zijn tot minimaal 1 Skype Meeting per week
Bereidheid om 6-8 uur per week te spenderen aan:
o Ontwikkeling van de Europese Enlargement Strategy
o Ondersteunen van drie Initiatives (start-upís) in het buitenland: je
geeft ze
advies, ondersteuning en faciliteert in hun ontwikkeling.
o Samenwerking met universiteiten om steun te winnen voor het JADE-netwerk
o Discussies op Skype, waarin lopende zaken worden behandeld.

Toewijding richting team en het werk wat je doet
Initiatieven om contacten te leggen met landen waar het Junior
Enterprise concept nog
niet bekend is.
Ben je geÔnteresseerd in deze functie, neem dan contact op via
[log in to unmask]
(check de website voor meer informatie: www.jadenet.org)


Enlargement Team
JADE is looking for new members for the Enlargement Program. JADE is the
European
Confederation of Junior Enterprises Ė a non-profit international
umbrella-organisation of
enterprises founded and managed by students. The Enlargement Program of
JADE was
created to set up and follow a strategy and action plan to promote the
Junior Enterprise
Concept to third countries and expand the activities of the Network.

Requirement:
You want to gain international experience, by also getting to know other
cultures and
ways of doing business in other countries
Good command of English
Experience via one of the networks
Willing to have a Skype Meeting at least once a week
Willing to spend 6-8 hours a week on;
o Development of the European Enlargement Strategy
o Helping of three Initiatives (start-upís) abroad: advising, helping and
facilitating them in their development
o Working together with universities to find support for the JADE-network
o Discussion via Skype, where current issues are being discussed
Commitment towards the team and the work you do
Taking initiatives to create contacts with countries where the Junior
Enterprise concept
is not known yet.

Are you interested in this function, please send an e-mail to
[log in to unmask]
(or check the website for more information: www.jadenet.org)

--
Career Office
Faculty of Economics and Business
P.O. Box 800
9700 AV Groningen
the Netherlands
+31 50 363 7182
www.rug.nl/feb/career

For final-year projects, an internship contract must be signed by all parties (the organization, the Career Office and the student). The Faculty of Economics and Business has drafted a standard contract which can be downloaded in Dutch or in English. For more information go to http://www.rug.nl/feb/faculteit/afdelingen/careeroffice/informatievoorstudenten/stagecontract

ATOM RSS1 RSS2