VACANCIES Archives

April 2010

VACANCIES@LIST.RUG.NL

Options: Use Monospaced Font
Show Text Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
careeroffice <[log in to unmask]>
Date:
Thu, 22 Apr 2010 14:30:32 +0200
Content-Type:
text/plain
Parts/Attachments:
text/plain (54 lines)
Topicus heeft complexe, uitdagende stage- en afstudeeropdrachten
geformuleerd voor HBO- en WO studenten (Technische of Bedrijfskundige)
Informatica. De opdrachten zijn een globale omschrijving, aan te passen
aan de wensen en eisen van de Hogeschool of Universiteit en de student.
Ook staat Topicus open voor een door de student zelf voorgelegde opdracht.

Standaard geeft Topicus een stagevergoeding van 500 euro bruto per
maand. Daarnaast word je bij alle activiteiten betrokken, net als alle
medewerkers. Al onze vestigingen liggen direct aan het station van
Deventer of Zwolle.

Opdrachten HBO Informatica
Weg met SQL!
XRX
Iphone / Android Google maps koppeling
Google in Medische dossiers
Database als glazen bol
Distributed sessions
Data visualisatie
Grote applicaties met kleine modules
Samenwerkingsplatform voor code kwaliteit
Security en onderwijssystemen

Opdrachten WO (Bedrijfskundige of Technische) Informatica
De Internet Bank
De volgende kredietcrisis voorkomen
Verbanden tussen applicaties vinden met behulp van Google Maps
Google in medische dossiers
Dynamische Rapportage
Data visualisatie
Analyse All-Finance Platform
Gebruik van E-Books binnen bestaande markten
Google Apps@School
Grote applicaties met kleine modules
Open Source licenties en SaaS contracten
Search Engine Detacheringsmarktplaats
Security en onderwijssystemen
Sociale netwerken in administratieve systemen
Trendwatching met Business Intelligence 2.0
Softwareontwikkeling 2.0 - Integratie van analyse en ontwikkeling

Reacties naar: [log in to unmask]

--
Career Office
Faculty of Economics and Business
P.O. Box 800
9700 AV Groningen
the Netherlands
+31 50 363 7182
www.rug.nl/feb/career

For final-year projects, an internship contract must be signed by all parties (the organization, the Career Office and the student). The Faculty of Economics and Business has drafted a standard contract which can be downloaded in Dutch or in English. For more information go to http://www.rug.nl/feb/faculteit/afdelingen/careeroffice/informatievoorstudenten/stagecontract

ATOM RSS1 RSS2