VACANCIES Archives

May 2008

VACANCIES@LIST.RUG.NL

Options: Use Monospaced Font
Show Text Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
careeroffice <[log in to unmask]>
Reply To:
Date:
Thu, 15 May 2008 16:05:08 +0200
Content-Type:
text/plain
Parts/Attachments:
text/plain (111 lines)
1.

Interesse in onderstaande opdracht? Reageer op opdrachtnummer IN3842

op de www.integrand.nl website. Je kan ook bellen naar 050 -- 314 5211 of

mailen naar [log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]>.

Omschrijving bedrijf:

Deze grote verzekeraar helpt ondernemers, werknemers,
uitvoeringsinstellingen en gemeenten bij het voorkomen en beperken van
de (financiŽle) gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

In Nederland is geen andere organisatie actief vanuit zo'n groot palet
aan dienstverlening op het terrein van de sociale zekerheid voor
werkgevers en werknemers. De vestiging opereert vanuit Utrecht.

De betreffende divisie is daarnaast trendsetter binnen het bedrijf met
het opzetten van performance management als middel om strategie te
vertalen naar operationele activiteiten en

doelstellingen. Hiervoor wordt een besturingsmodel geÔmplementeerd dat
op ieder niveau inzicht geeft in de performance van de gehele keten op
basis van operationele en financiŽle indicatoren.

De financiŽle kolom is een jong en dynamisch team binnen SZ en valt
rechtstreeks onder de financieel directeur.

Omschrijving opdracht:

Financial Trainee. Ze zijn op zoek naar een management trainee met
financiŽle affiniteit voor onderzoek en implementatiekracht.
Doelstelling van de opdracht is het verhogen van de automatiseringsgraad
van het Flexibele Business Planning proces. Op welke wijze kan de
organisatie ondersteund worden bij het planningsproces per kwartaal /
per jaar?

Aandachtspunten binnen deze opdracht bevinden zich enerzijds op het
inhoudelijk en procesmatige vlak -- op welke wijze kan duurzaam
invulling gegeven worden aan het flexibele business planningsmodel en
proces?

Middels interviews met ondermeer tweede en derde echelon management en
het uitvoeren van analyses ben je als trainee zelf verantwoordelijk voor
goed uitwerken van het aan jou toevertrouwde onderwerp. Deze opdracht
bied je de mogelijkheid om inhoudelijk kennis te maken met Flexibele
Business Planning binnen het bedrijf en met de procesmatige werkwijze
welke nodig is om veranderingen door te kunnen voeren.Uiteraard zal een
en ander plaatsvinden onder goede begeleiding. Er wordt een
stagevergoeding van 450 euro.

Omschrijving Student:

Studenten uit de studierichtingen bedrijfskunde en economie en daaraan
verwante opleidingen komen in aanmerking mits de student minimaal in de
eindfase van de bachelor zit.

2.

Interesse in onderstaande opdracht? Reageer op opdrachtnummer AM4010

op de www.integrand.nl website. Je kan ook bellen naar 050 -- 314 5211 of

mailen naar [log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]>.

Omschrijving bedrijf:

De partners van dit hebben jarenlange ervaring met investment banking,
corporate finance en private equity. Zij hebben gewerkt aan talrijke
transacties en een uitgebreid netwerk opgebouwd in het bedrijfsleven en
de financiŽle sector. Het kantoor biedt ondersteuning op een breed vlak;
van het ophalen van risicodragend kapitaal tot advisering bij
(internationale) fusies en overnames. Gevestigd in Amsterdam, is dit een
corporate finance en investment banking boutique pur sang. Kernwoorden:

-Onafhankelijk Corporate Finance Boutique

-Sterk transactie track record

-Listing Sponsor van de Alternext

-Aantoonbare ervaring met "out of de box" oplossingen

Omschrijving opdracht:

Het bedrijf is voornamelijk actief op het gebied van fusies en
overnames. Graag zouden wij talentvolle studenten met affiniteit voor
corporate finance een afstudeerstage willen aanbieden. Van belang is dat
de afstudeerstage raakvlakken heeft met corporate finance of de markten
waarin wij actief zijn zodat de toegevoegde waarde voor allen wordt
gemaximaliseerd. Vergoeding in overleg.

Omschrijving student:

Studenten uit de studierichtingen bedrijfskunde en economie en daaraan
verwante opleidingen komen in aanmerking mits de student minimaal in de
eindfase van de bachelor zit. Beheersing van Engels is een vereiste,
daarnaast is affiniteit met powerpoint en excel een pre. De student is
analytisch, cijfermatig sterk en kan goed conceptueel denken.--
Career Office of the Faculty of Economics and Business

P.O. Box 800
9700 AV Groningen
+31 (0)50 3637182
http://www.rug.nl/feb/careeroffice

ATOM RSS1 RSS2