VACANCIES Archives

July 2009

VACANCIES@LIST.RUG.NL

Options: Use Monospaced Font
Show Text Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
Career Office <[log in to unmask]>
Date:
Thu, 16 Jul 2009 15:41:08 +0200
Content-Type:
text/plain
Parts/Attachments:
text/plain (152 lines)
Kirkman Company is een snelgroeiende onafhankelijke management
adviesorganisatie gespecialiseerd in Strategic Sourcing: het helpen
organisaties de juiste balans te vinden tussen welke activiteiten zelf
te doen, uit te besteden of te organiseren in andere
samenwerkingsverbanden zoals allianties, fusies en overnames (make, buy
or ally).
Kirkman Company is gevestigd in Baarn en bestaat momenteel uit 65
medewerkers.
De mensen die werken bij Kirkman Company hebben ieder een verschillende
achtergrond: economie, bedrijfskunde, communicatie, sociale
wetenschappen en aanverwante specialismen. Maar wat we met elkaar
gemeen hebben is onze passie om organisaties in staat te stellen het
ideale evenwicht te vinden in hun aanpak van sourcing. Strategic Sourcing.

We zijn op zoek naar een of twee master-graduate(s) voor onderzoek naar
samenwerkingsvormen tussen financiële instellingen

Onderzoeksprogramma ‘Cooperation in Operation(s)’
Kirkman Company heeft een samenwerkingsverband met Nyenrode Business
Universiteit. Een van de uitingen van dit samenwerkingsverband is dat
een aantal adviseurs van Kirkman Company momenteel bezig is met een
promotieonderzoek onder de hoede van een hoogleraar die verbonden is aan
Strategy Center van Nyenrode.
Een van deze promotieonderzoeken richt zich op het thema samenwerking
tussen financiële instellingen, en dan specifiek samenwerking op het
gebied van operations-activiteiten (back-office werkzaamheden
betreffende betalingsverkeer, effectenadministraties, etc.). Dit
promotieonderzoek heeft de titel ‘Cooperation in Operation(s)’. De
aanleiding voor dit onderzoek is de constatering dat financiële
instellingen, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen, zo goed als
dezelfde werkzaamheden uitvoeren aan de achterkant van hun organisatie
(in de back-office) en dat ze deze activiteiten niet als hun
onderscheidend vermogen zien. Bovendien streven ze bij de uitvoering van
deze processen allemaal naar kostenreductie door het realiseren van
schaalvoordelen. Een voor de hand liggende stap zou dan ook zijn om
krachten te bundelen en op die manier volumes te realiseren die ze
binnen hun eigen organisatie nooit zouden kunnen halen. In de praktijk
zie je dit soort samenwerkingsvormen echter zelden. Dit roept de vraag
op hoe dit komt en op welke manier deze vorm van samenwerking
gestimuleerd zou kunnen worden. De doelstelling van het ‘Cooperation in
Operation(s)’ programma is dan ook om inzichten te verwerven in dit
soort samenwerkingsverbanden, om op die manier het gebruik ervan te
stimuleren.
Bij het verkrijgen van deze inzichten ligt de focus op de relatie tussen
het ontwerp van het samenwerkingsverband (de structuur,
eigendomsverhoudingen, etc.), het gedrag binnen de samenwerking en het
succes van de krachtenbundeling.
Het onderzoeksprogramma richt zich momenteel op het opstellen van een
conceptueel model waarin de meest belangrijke variabelen van
organisatie-ontwerp, organisatiegedrag en de prestaties van
samenwerkingsverbanden naar voren dienen te komen. Deze variabelen
zullen worden verzameld uit zowel bestaande theorieën op het gebied van
Organization Design, Organizational Behaviour, Interorganizational
Relationships, Strategic Sourcing en de financiële sector als uit
gesprekken met besluitvormers uit de operations-omgeving van financiële
instellingen. Zodra dit conceptueel model is opgesteld zal een viertal
case studies worden uitgevoerd naar bestaande samenwerkingsverbanden
tussen financiële instellingen. Uit een vergelijking van de uitkomsten
van deze case studies zullen tenslotte de aanbevelingen naar voren komen.

De stage
De stage waarvoor momenteel (een) master-graduate(s) wordt/worden
gezocht zal zich gaan richten op het opstellen van het eerder vermelde
conceptueel model. De stage zal dan ook het karakter van een
literatuurstudie hebben, gecombineerd met het voeren van gesprekken met
besluitvormers uit de operations-omgeving van financiële instellingen.
In overleg met de betreffende student(en) zal worden bepaald of het
handig/ verstandig is om de stage te beperken tot een bepaald deelgebied
(bijvoorbeeld Organization Design of Organizational Behaviour). In het
geval van twee stagiair(e)s tegelijk zal er samen met de studenten
worden bepaald op welke manier de diverse thema’s het beste kunnen
worden verdeeld.
De onderzoeksvraag die met het opstellen van het conceptueel model moet
worden beantwoord is:
“Which characteristics (variables) determine most the relationship
between the governance of, the behaviour within and the success of
cooperation between financial institutions regarding the execution of
operations activities?”
Hierbij horen de volgende deelvragen:
What are characteristics of governance (organization design)?
What are characteristics of organizational behavior?
What are the characteristics of operations activities of financial
institutions?
What are the objectives of cooperation between financial institutions
regarding the execution of operations activities?
Which of characteristics of governance have, according to existing
theory, the most influence on organizational behaviour within
cooperation between organizations?
Het is dan ook de bedoeling dat de betreffende student(en) zich
zal/zullen gaan richten op het beantwoorden van enkele/alle bovenstaande
vragen.

Meewerken aan opzetten ‘The Alliance Incubator’
Naast het doen van onderzoek willen we de betreffende student(en) ook
een indruk geven van het werk van een organisatieadviseur. Vandaar dat
er gedurende de stage 1 dag per week vrijgemaakt zal worden voor het
opzetten van een nieuw adviesconcept dat Kirkman Company heeft
ontwikkeld. Dit concept, genaamd ‘The Alliance Incubator’ is er op
gericht om samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen te stimuleren.
Dit wil Kirkman Company onder andere doen door partijen bij elkaar te
brengen en adviesdiensten op het gebied van samenwerkingsverbanden aan
te bieden. Dit concept moet nog in de markt worden gezet. De
ondersteuning door de student(en) zal zich dan ook vooral gaan richten
op het creëren van publiciteit en bekendheid bij potentiële klanten.

Wie we zoeken
Kirkman Company is geïnteresseerd in master graduates die passen in onze
bedrijfscultuur en die potentie laten zien als toekomstig consultant. De
lat ligt hoog bij Kirkman Company. We zijn daarom ook op zoek naar de
absolute TOP:
Een universitaire student met bovengemiddelde cijfers
Voorkeur voor de studies Bedrijfskunde van de Financiële Sector, alle
programma’s van de Duisenberg School of Finance, Strategisch Management
(Bedrijfskunde), Organisatiesociologie en Organisatiewetenschappen.
Heeft affiniteit met zowel het consultancy vak als met Strategic
Sourcing; potentiële adviseur
Is toegankelijk en scherp, kan hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden
Is in staat om zelfstandig te werken
Laat zijn of haar ego buiten de deur
Is geen ja-knikker
Houdt van hard werken maar werkt zeer zeker ook mee aan een goede sfeer
Heeft studie met nevenactiviteiten gecombineerd

Wat bieden wij?
Wij bieden een fulltime stageplaats op ons kantoor te Baarn. Maar we
bieden meer. Je komt terecht in een professionele maar zeer persoonlijke
werkomgeving. Je maakt deel uit van een gedreven organisatie en een
leergierig team met een prettige werksfeer. We geven je tegelijkertijd
ook de kans kennis te maken met de adviespraktijk en het vak Strategic
Sourcing. Je geeft maximaal aandacht aan je onderzoek en je afstuderen,
maar je leert ook door het ondersteunen van de adviseurs bij het
opzetten van ‘The Alliance Incubator’.
Werkzaamheden:    Afstudeeronderzoek; literatuur- en praktijkstudie
Aanvang stage:    z.s.m
Duur stage:      4-6 maanden
Mogelijkheden deeltijd:   Ja
Vergoeding per maand:  € 400,= (bruto)

Geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatie met CV aan [log in to unmask], t.a.v. Sandra
Smulders, HR Manager. Ga voor meer informatie naar
www.kirkmancompany.com of bel Sandra Smulders: 088-4040400.

--
Career Office Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Postbus 800
9700 AV Groningen
www.rug.nl/feb/careeroffice
0503637182/3452

For final-year projects, an internship contract must be signed by all parties (the organization, the Career Office and the student). The Faculty of Economics and Business has drafted a standard contract which can be downloaded in Dutch or in English. For more information go to http://www.rug.nl/feb/faculteit/afdelingen/careeroffice/informatievoorstudenten/stagecontract

ATOM RSS1 RSS2