VACANCIES Archives

July 2009

VACANCIES@LIST.RUG.NL

Options: Use Monospaced Font
Show Text Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
Career Office <[log in to unmask]>
Date:
Thu, 9 Jul 2009 10:50:04 +0200
Content-Type:
text/plain
Parts/Attachments:
text/plain (62 lines)
Ontdek je perspectieven binnen een snel groeiend, dynamisch en vooral
inventief bedrijf. Wij zoeken een betrokken en prettige collega voor de
functie van:

JUNIOR BELASTINGADVISEUR
(voor 32-40 uur per week - standplaats Leeuwarden)

DE FUNCTIE
De werkzaamheden van de Junior Belastingadviseur richten zich op
ondersteunende werkzaamheden in de belastingadvisering en het
zelfstandig opstellen van aangiften en het geven van lichte/minder
complexe belastingadviezen. De werkzaamheden zijn aanvankelijk
uitvoerend maar later ook licht adviserend van aard.

Globaal zien de werkzaamheden er als volgt uit:

stelt belastingaangiften op en bereidt werkzaamheden voor
verricht ondersteunende werkzaamheden t.b.v. senior belastingadviseurs
verzorgt belastingadviezen
signaleert adviesopdrachten en voert deze uit

HET PROFIEL
Je hebt de Universitaire opleiding Fiscaal Recht en/of Fiscale Economie
afgerond.

Je voldoet aan de volgende competenties:
analytische vaardigheden
nauwkeurig
vakkundig
initiatief
contactuele vaardigheden en flexibiliteit
cliŽntgericht
mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
kunnen samenwerken
respect/integriteit
kwaliteits- en resultaatgericht

WIJ BIEDEN
Een gevarieerde functie en de gelegenheid om de reeds vergaarde kennis
breder toe te gaan passen. Afhankelijk van je ambitie zet je samen met
ons een leer- en ervaringstraject uit waarin, je afhankelijk van je
competenties, je verder kunt specialiseren. Verder bieden wij een goed
salaris en de bij de functie behorende arbeidsvoorwaarden.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de organisatie,
kun je contact opnemen met de drs. A. Hoogland en/of Mr. Tj. Rieske. Of
bezoek onze website: www.omnyacc-synergie.nl

BELANGSTELLING?
Stuur dan je brief en CV vůůr 31 augustus 2009 naar [log in to unmask]


--
Career Office Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Postbus 800
9700 AV  Groningen
www.rug.nl/feb/careeroffice
0503637182/3452

For final-year projects, an internship contract must be signed by all parties (the organization, the Career Office and the student). The Faculty of Economics and Business has drafted a standard contract which can be downloaded in Dutch or in English. For more information go to http://www.rug.nl/feb/faculteit/afdelingen/careeroffice/informatievoorstudenten/stagecontract

ATOM RSS1 RSS2