VACANCIES Archives

May 2008

VACANCIES@LIST.RUG.NL

Options: Use Monospaced Font
Show Text Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
careeroffice <[log in to unmask]>
Reply To:
Date:
Wed, 7 May 2008 13:55:45 +0200
Content-Type:
text/plain
Parts/Attachments:
text/plain (44 lines)
De economische afdeling van de Nederlandse ambassade in Warschau biedt
halfjaarlijks stagemogelijkheden voor niet-afgestudeerde academici. De
eerstvolgende mogelijkheid is vanaf augustus 2008, voor een periode van
5 ? 6 maanden.

Taken

Stagiairs (m/v) leveren ? na een inwerkperiode - een bijdrage aan de
rapportages die de economische afdeling van de ambassade verzorgt voor
?Den Haag?. Ook rapporteren zij over door Polen in te nemen standpunten
in EU-ministerraden (Concurrentievermogen, Ecofin, Transport & Telecom).
Zij onderhouden daartoe contacten met relevante Nederlandse en Poolse
ministeries en instellingen en EU-partners. Stagiairs met een
studieopdracht kunnen in beperkte mate begeleiding krijgen van het hoofd
van de economische afdeling en/of diens plaatsvervangster. Beiden hebben
ruim ervaring met beleidsvraagstukken en het Europese integratieproces.

Eisen

    * Een niet afgeronde academische opleiding (formele eis)
    * Belangstelling voor en affiniteit met economische vraagstukken
    * Kennis van het Europees recht
    * Een goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal
    * Initiatief, doorzettingsvermogen (de winter kan lang zijn), gevoel
      voor humor, flexibiliteit, ?can do? attitude, ?self starter?
    * Kennis van de Europese en Poolse geschiedenis is een pré

Meer informatie over stages bij Nederlandse ambassades is te vinden op
de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken (www.minbuza.nl
<http://www.minbuza.nl/>).

Sollicitaties richten aan: [log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]>.
Vragen: ibid.

De ambassade kan behulpzaam zijn bij het vinden van woonruimte.

--
Career Office of the Faculty of Economics and Business

P.O. Box 800
9700 AV Groningen
+31 (0)50 3637182
http://www.rug.nl/feb/careeroffice

ATOM RSS1 RSS2