VACANCIES Archives

March 2013

VACANCIES@LIST.RUG.NL

Options: Use Monospaced Font
Show HTML Part by Default
Condense Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Sender:
"Distributionlist Career Office FEB: internships and master theses projects" <[log in to unmask]>
Subject:
From:
Career Office <[log in to unmask]>
Date:
Thu, 7 Mar 2013 11:27:46 +0100
Message-ID:
Content-Type:
multipart/alternative; boundary="------------070703030009010400020906"
MIME-Version:
1.0
Parts/Attachments:
text/plain (18 kB) multipart/related (18 kB) , text/html (22 kB) , bijdihic.png (18 kB)
*Twee enthousiaste student ondernemers bieden studenten de kans om 
ervaring op te doen met toekomstige werkgevers*

Onder de naam Creatieve Weg leggen deze ondernemers een verbinding 
tussen studenten en innovaties binnen het bedrijfsleven. Dat wordt 
gedaan door een multidisciplinair team van studenten ideeŽn te laten 
bedenken tijdens een creatieve sessie. Gedurende een sessie staat een 
vraagstuk uit het bedrijfsleven centraal. Hierdoor krijg je een kijkje 
in de keuken in verschillende bedrijven. Aan de hand van begeleiding en 
creatieve tools krijg je ervaring met creativiteit. Creatieve Weg heeft 
een aantal sessies voor verschillende bedrijven succesvol uitgevoerd. Op 
het moment wordt er ook voorbereid op een aantal aankomende opdrachten. 
Wil je meer informatie, neem dan contact met ons op of like ons op 
facebook <https://nl-nl.facebook.com/creatieveweg?filter=3>.

**

*Ferrick van Dongen +31 (0) 623003205
Jonathan Schaap +31 (0) 610656698
**[log in to unmask]* <mailto:[log in to unmask]>**

*www.creatieveweg.nl* <http://www.creatieveweg.nl>**


For final-year projects, an internship contract must be signed by all parties (the organization, the Career Office and the student). The Faculty of Economics and Business has drafted a standard contract which can be downloaded in Dutch or in English. For more information go to http://www.rug.nl/feb/careeroffice/docs/documents.


ATOM RSS1 RSS2