VACANCIES Archives

April 2010

VACANCIES@LIST.RUG.NL

Options: Use Monospaced Font
Show Text Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
careeroffice <[log in to unmask]>
Date:
Thu, 1 Apr 2010 10:35:59 +0200
Content-Type:
text/plain
Parts/Attachments:
text/plain (70 lines)
De Nederlandse Ambassade te Valletta biedt een stageplaats aan voor een
periode van zes maanden. Naast je inzet voor de Ambassade bestaat er
ruimte voor het maken van je afstudeerscriptie of/en stageverslag.

Werkomgeving

HMA Valletta behartigt de Nederlandse belangen in Malta en is
aanspreekpunt voor de Nederlanders woonachtig in Malta. Het is een
kleine vertegenwoordiging met twee uitgezonden en drie lokale
medewerkers. Van de stagiair(e) wordt mede daarom flexibiliteit en
improvisatietalent verwacht en hij/zij dient na een korte
introductieperiode in staat te zijn tamelijk zelfstandig te functioneren.

Functie-inhoud

Wij bieden een stageplaats met een gevarieerd takenpakket en ruimte voor
verdieping in relevante thema’s. De invulling van de stage wordt op
basis van overleg vastgesteld. "De stagiair wordt betrokken bij diverse
werkzaamheden waardoor inzicht wordt verkregen in de rol van
(beleids)medewerker op de ambassade."
Functie-eisen

Bij voorkeur student in de laatste fase van de masteropleiding Economie/
Bestuurskunde/ Politicologie/ Europese Studies/ Rechten/ Geschiedenis.
Daarnaast heeft de kandidaat:
- aantoonbare kennis van de institutionele structuur en werkwijze van de EU
- affiniteit met economische onderwerpen
- ervaring met het opstellen van rapporten en aantekeningen
- goede beheersing in woord en geschrift van zowel de Nederlandse als
Engelse taal
- flexibiliteit en organisatievermogen
- relevante buitenland- en/of onderzoekservaring is een pré.

Duur van de stage

De stagiair(e) wordt geacht vijf dagen per week beschikbaar te zijn (40
uur) voor een aaneensluitende periode van zes maanden. Zo af en toe kan
er ’s avonds of in het weekend wat te doen zijn. Kandidaten kunnen hun
belangstelling kenbaar maken voor de periode 1 juli 2010 tot 31 december
2010.

Algemene voorwaarden en vergoedingen

Gezien het stagereglement van het ministerie van Buitenlandse Zaken
wordt als voorwaarde gesteld dat de stagiair(e) gedurende de gehele
stageperiode als student staat ingeschreven aan een hoger
onderwijsinstelling. Er wordt een stage- en pensionkostenvergoeding
verstrekt. Betrokkene dient zelf een WA-verzekering af te sluiten en
voor een ziektekostenverzekering zorg te dragen. Voor meer informatie
over deze voorwaarden en vergoedingen zie www.minbuza.nl.

Sollicitatieprocedure

Solliciteren is mogelijk t/m 8 april 2010, waarna op vrijdag 16 april
selectiegesprekken zullen plaatsvinden met de Ambassadeur.
Je sollicitatiebrief inclusief C.V. en twee referenties kun je sturen
naar: [log in to unmask]


--
Career Office
Faculty of Economics and Business
P.O. Box 800
9700 AV Groningen
the Netherlands
+31 50 363 7182
www.rug.nl/feb/career

For final-year projects, an internship contract must be signed by all parties (the organization, the Career Office and the student). The Faculty of Economics and Business has drafted a standard contract which can be downloaded in Dutch or in English. For more information go to http://www.rug.nl/feb/faculteit/afdelingen/careeroffice/informatievoorstudenten/stagecontract

ATOM RSS1 RSS2