VACANCIES Archives

March 2007

VACANCIES@LIST.RUG.NL

Options: Use Monospaced Font
Show Text Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
Henk Janssen <[log in to unmask]>
Reply To:
Date:
Thu, 8 Mar 2007 12:42:16 +0100
Content-Type:
text/plain
Parts/Attachments:
text/plain (47 lines)
Vanaf 1 januari 2006 is *Area Reiniging *het bedrijf dat voor de
gemeenten Coevorden, Hoogeveen en Emmen, bedrijven en instellingen een
breed pakket aan diensten en producten biedt. Met circa 120 medewerkers
houdt de NV zich bezig met de inzameling en verwerking van afvalstromen
en het reinigen van openbare ruimtes, bestrijding van gladheid en
plaagdieren. Het verzorgingsgebied omvat ruim 85.000 huishoudens. Area
Reiniging stelt zich een marktconforme, optimale bedrijfsvoering ten
doel, gecombineerd met een hoge kwaliteit van dienstverlening.

Wij zijn op zoek naar een stagaire Bedrijfskunde voor het uitvoeren van
een bedrijfskundig onderzoek t.b.v. het onderhoud van ons wagenpark. Wij
willen graag een goed beeld hebben / krijgen om dit onderhoud zelf te
blijven doen, dan wel op (termijn) uit te besteden aan de markt. Wij
willen graag een gedegen bedrijfkundig onderzoek, al dan niet als
afstudeeropdracht. De stage zal grotendeels in Emmen moeten worden
uitgevoerd, er is een werkplek beschikbaar. Er is een vergoeding
beschikbaar.

/Ge´nteresseerd? Stuur je reactie naar:/

ing. K. Boois
Facilitair Manager Area Reiniging
[log in to unmask]
0591 - 57 10 80 (doorkiesnummer 237)
0611394891
Postbus 2297
7801 CG Emmen
BEZOEKADRES
Columbusstraat 25, 7825 VP Emmen
www.areareiniging.nl--
***************************************
Henk Janssen
Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde
Postbus 800
9700 AV  Groningen
WSN-gebouw, Zernikecomplex
Landleven 5
kamer 243
tel. 050 ? 363 3810
[log in to unmask]
www.rug.nl/wewi/eb
***************************************

ATOM RSS1 RSS2