VACANCIES Archives

December 2011

VACANCIES@LIST.RUG.NL

Options: Use Monospaced Font
Show Text Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
careeroffice <[log in to unmask]>
Date:
Thu, 22 Dec 2011 14:08:58 +0100
Content-Type:
text/plain
Parts/Attachments:
text/plain (74 lines)
Zomerprogramma 2012
Wil je deel uitmaken van een internationaal netwerk van ambitieuze en 
geëngageerde studenten en
young professionals die zich inzetten voor diversiteit, maatschappelijk 
betrokken leiderschap en
mensenrechten in Nederland? Lijkt het je interessant om deze zomer met 
een internationale groep
mensen te discussiëren en meer te leren over deze thema's? Wil je 
bovendien in aanmerking komen
voor exclusieve stageplaatsen in Europa en de Verenigde Staten? Dan is 
het zomerprogramma van
Humanity in Action iets voor jou.

Humanity in Action
Humanity in Action is een internationale stichting die zich inzet om de 
betrokkenheid van een nieuwe
generatie sociale, culturele en politieke leiders bij diversiteit, 
maatschappelijk betrokken leiderschap en
mensenrechten te versterken, en hun kennis over dit onderwerp te vergroten.

Het zomerprogramma
Tijdens haar internationale zomerprogramma’s brengt Humanity in Action 
bevlogen en betrokken
studenten en young professionals uit diverse culturele achtergronden 
samen om te denken en
debatteren over mensenrechten, diversiteit en maatschappelijk betrokken 
leiderschap. Ieder jaar vinden
er zomerprogramma’s plaats in Amsterdam, Berlijn, Kopenhagen, Warschau 
en Parijs. Aan elk
programma doen deelnemers mee uit eigen land, de Verenigde Staten en 
Bosnië-Herzegovina. Het
Nederlandse zomerprogramma vindt dit jaar plaats van 1 juni t/m 1 juli 2012.
De deelnemers aan het zomerprogramma volgen een maand lang lezingen, 
bezoeken organisaties, doen
zelfstandig onderzoek, voeren discussies en geven presentaties. Daarbij 
komen onderwerpen aan bod,
reikend van de jodenvervolging tot aan islamfobie tot aan geweld tegen 
homo’s, en komen er sprekers
voorbij als Boris Dittrich, Fatima Elatik, Lodewijk Asscher, Britta 
Böhler, Ed van Thijn en Petra
Stienen. Aan het einde van het programma komen de deelnemers van alle 
vijf de internationale
zomerprogramma’s samen tijdens een internationale conferentie.

Na het zomerprogramma maak je deel uit van het internationale netwerk 
van Humanity in Action alumni,
die elkaar inspireren en helpen bij het promoten van mensenrechten, 
diversiteit en
maatschappelijk betrokken leiderschap. Ook kom je in aanmerking voor 
unieke internationale stages,
bij Amerikaanse congresleden op Capitol Hill in Washington D.C.; bij 
Europarlementariërs in Brussel,
maar ook bij internationale NGOs als de Anne Frank Stichting en de 
Danish Institute of Human Rights.
Wij bieden tien studenten en young professionals uit Nederland de kans 
kosteloos deel te nemen aan dit
programma.

Voorwaarden voor deelname
Humanity in Action is op zoek naar deelnemers uit diverse culturele 
achtergronden. Je moet op dit
moment universitair student zijn of in de afgelopen twee jaar zijn 
afgestudeerd. Daarnaast vragen we
aantoonbare betrokkenheid bij de in het zomerprogramma behandelde 
thema's. Ook moet je beschikken
over een goede kennis van zowel de Nederlandse als de Engelse taal.

Geïnteresseerd? Meld je dan voor 13 februari 2012 aan op 
www.humanityinaction.org.
Nog vragen? Mail of bel dan met Sanne Hettema (Public Affairs & Outreach),
[log in to unmask] of +3120 346 7339.

For final-year projects, an internship contract must be signed by all parties (the organization, the Career Office and the student). The Faculty of Economics and Business has drafted a standard contract which can be downloaded in Dutch or in English. For more information go to http://www.rug.nl/feb/careeroffice/docs/documents.

ATOM RSS1 RSS2