VACANCIES Archives

March 2007

VACANCIES@LIST.RUG.NL

Options: Use Monospaced Font
Show HTML Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
Henk Janssen <[log in to unmask]>
Reply To:
Date:
Mon, 12 Mar 2007 15:13:02 +0100
Content-Type:
text/plain
Parts/Attachments:
text/plain (73 lines)
Naam organisatie:
ConQuaestor, Den Haag

Omschrijving stageopdracht

Situatieschets:
De laatste tijd komen er steeds weer kamervragen over het functioneren
van organisaties die opereren binnen de rijksoverheid en de
informatieverzorging aan de minister. Denk bijvoorbeeld aan affaires
rondom de IND. Government Governance is in 2001 gepresenteerd als
middels voor de minister om zeker te zijn dat de organisatie die voor
hem het beleid uitvoeren dit doen conform de afspraken.

Probleemstelling:
Is Government Governance als idee inmiddels geborgd binnen de
rijksoverheid? Op welke terreinen van Government Governance is
aantoonbaar dat de rijksoverheid dit heeft ingevuld en op welke
terreinen dienen nog verbeteringen te worden doorgevoerd?

Onderzoeksvragen:
- Wat is de status van Government Goverance (GoGo) binnen de
rijksoverheid (leeft het)?
- Hoe dienen de deelgebieden van GoGo te worden ingevuld?
- Hoever zijn rijksoverheidinstellingen met de doorvoer van GoGo op de
verschillende deelgebieden (Sturen, Beheersen, Toezicht houden en
Verantwoorden)?
Met andere woorden welke fasen van de invoer van GoGo gaan goed en welke
minder? In welke levensfase zitten de instanties (bijvoorbeeld de
ontwikkeling van rechtmatigheid ? risicomanagement ? enterprise risk
management ? government governance).

Doorlooptijd: 6 maanden

Resultaat:
- Inzicht in de status van GoGo;
- Overzicht van de openstaande punten voor verdere invoering van GoGo.

ConQuaestor zal de resultaten gebruiken voor het publiceren van een
artikel en indien mogelijk een congres organiseren rondom het thema.

Profiel stagiar(e)
Voor het uitvoeren van het onderzoek hebben wij behoefte aan een
student. In het profiel van de student staan bij voorkeur de volgende
kernwoorden:
- Opleiding bestuurskunde (of eventueel bedrijfskunde)
- Kennis van (onderzoeks-)methoden en technieken
- Assertief (komt informatie halen in plaats van afwachten)
- Precies (het onderzoek komt namens ConQuaestor in de markt en moet dus
qua opzet uitstekend zijn)
- Analyserend vermogen (kan onderzoeksresultaten vertalen in conclusies
en kan dwarsverbanden leggen)
- Communicatief sterk (kan contacten met respondenten en andere
betrokkenen op een correcte manier onderhouden)

Contactgegevens:
Emile Molenbeek
[log in to unmask]
030-2906144

--
***************************************
Henk Janssen
Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde
Postbus 800
9700 AV  Groningen
WSN-gebouw, Zernikecomplex
Landleven 5
kamer 243
tel. 050 ? 363 3810
[log in to unmask]
www.rug.nl/wewi/eb
***************************************

ATOM RSS1 RSS2