VACANCIES Archives

March 2007

VACANCIES@LIST.RUG.NL

Options: Use Monospaced Font
Show HTML Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
Henk Janssen <[log in to unmask]>
Reply To:
Date:
Mon, 5 Mar 2007 16:24:23 +0100
Content-Type:
multipart/alternative
Parts/Attachments:
text/plain (1325 bytes) , text/html (6 kB)
>
>
>
>  WORKSHOP
>
>
>  Werken met een functiebeperking
>
>
>
>
>
> Een flink gat in je CV omdat je psychische klachten gehad hebt?
> Studeer je nu met dyslexie, een chronische ziekte of ben je
> gehandicapt en vraag je je af hoe je dat straks aan moet pakken bij
> het solliciteren?
>
> Kom dan op 14 maart naar deze bijeenkomst.
>
>
>
> Tijdens deze workshop krijg je informatie over regelingen en tips
> omtrent solliciteren en werken met een functiebeperking. Verder is er
> ruimschoots de gelegenheid om al je vragen en dilemma's aan de orde te
> stellen tijdens deze interactieve workshop.
>
>
>
> Met o.a. medewerking van:
>
> -     *Studentendecaan Saskia Plass, specialist op dit terrein (RUG)*
>
> -     *Arbeidsdeskundige Frans Feimann (UWV) *
>
> * *
>
> *Woensdag 14 maart*
>
> *12.00 tot 15.00 uur*
>
> *zaal A8 Academiegebouw*
>
> (de toegang is gratis)
>
> * *
>
> *Aanmelding:*
>
> Loopbaan Advies Centrum
>
> Uurwerkersgang 10
>
> Openingstijden: 10.00 -- 16.00 uur
>
> Tel: 050 -- 363 8004
>
> [log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]>
>
> * *
>
> *Kijk voor meer informatie op *
>
> *www.rug.nl/lac*
>
>
>

--
***************************************
Henk Janssen
Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde
Postbus 800
9700 AV Groningen
WSN-gebouw, Zernikecomplex
Landleven 5
kamer 243
tel. 050 -- 363 3810
[log in to unmask]
www.rug.nl/wewi/eb
***************************************ATOM RSS1 RSS2