VACANCIES Archives

April 2010

VACANCIES@LIST.RUG.NL

Options: Use Monospaced Font
Show Text Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
careeroffice <[log in to unmask]>
Date:
Thu, 22 Apr 2010 14:22:07 +0200
Content-Type:
text/plain
Parts/Attachments:
text/plain (55 lines)
interMaction is een klein organisatieadviesbureau gespecialiseerd in HR
vraagstukken. Vanuit het kantoor in Hardenberg en een nevenvestiging in
Amsterdam zijn wij werkzaam in heel Nederland. Onze werkterreinen zijn:
HR Research, HR Resultancy, HR Retraining, HR Resourcing.
Wij karakteriseren ons in onszelf en voor onze opdrachtgevers door een
analytische, praktische concrete, planmatige aanpak, waarin wij continu
werken aan het verkrijgen van draagkracht en aan het leren door continu
te verbeteren. Wij zijn een jonge organisatie met een informele werksfeer.

Standplaats: Hardenberg (Overijssel)
Functie: Stagiair WO
Vakgebied: Human Resources Management

Beschikbare opdrachten:

1.  Medewerkertevredenheid onderzoek
Wij hebben een bestaand onderzoek, dat wij graag getoetst zien op de
nieuwste ontwikkelingen en in welke relatie dit kan staan tot andere
onderzoeken, waarbij wij aan diversificatie denken van het product.
Vooral gericht op koppeling aan de performance van de organisatie. Zowel
een breed als deelonderzoek is mogelijk.

2.  Klantentevredenheidsonderzoek
Ook hier is er sprake van een bestaand onderzoek. Klanten zijn echter
niet bereid uitgebreide onderzoeken in te vullen. We zoeken naar
mogelijkheden voor deel onderzoek, waarin de waardetoevoeging aan de
klantvraag centraal gaat staan in een nauwe koppeling aan het pas
geleverde (deel) product of dienst. Het gaat hier om een B2B onderzoek.
Zowel een breed als deelonderzoek is mogelijk.

3.  H.R. Benchmark
Graag willen wij een brede benchmark in de markt zetten, hiervoor hebben
wij reeds een vragenlijst ontwikkeld. Het concept dient wel verder
uitgewerkt te worden.
De werkzaamheden bestaan uit het onderzoeken van de waarde van de te
benchmarken onderwerpen en het benchmarkconcept. Het is een brede
opdracht, je komt in aanraking met alle vakgebieden binnen HR en
daarnaast is er veel vrijheid om het naar eigen invulling uit te werken.

Ingangsdatum: September 2010

Geinteresseerd? Stuur je Motivatiebrief en CV Naar [log in to unmask]


--
Career Office
Faculty of Economics and Business
P.O. Box 800
9700 AV Groningen
the Netherlands
+31 50 363 7182
www.rug.nl/feb/career

For final-year projects, an internship contract must be signed by all parties (the organization, the Career Office and the student). The Faculty of Economics and Business has drafted a standard contract which can be downloaded in Dutch or in English. For more information go to http://www.rug.nl/feb/faculteit/afdelingen/careeroffice/informatievoorstudenten/stagecontract

ATOM RSS1 RSS2