VACANCIES Archives

April 2010

VACANCIES@LIST.RUG.NL

Options: Use Monospaced Font
Show Text Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
careeroffice <[log in to unmask]>
Date:
Thu, 15 Apr 2010 09:14:40 +0200
Content-Type:
text/plain
Parts/Attachments:
text/plain (186 lines)
KORTE BESCHRIJVING

Soort stage
Meeloopstage/ Afstudeerstage/ Onderzoekstage

Onderzoeksvraag
Systemative Inventive Thinking - Hoe komen innovaties tot stand? Komen
die plotseling, als uit het niets? Of kun je een innovatieproces
ondersteunen en zo ja waarmee? Verschillende wetenschappers hebben zich
over deze vraag gebogen.

We zoeken studenten die in teamverband onderzoek willen doen naar de
manier waarop SIT valt te gebruiken binnen businessdevelopmentprojecten
in het MKB en met name binnen het Innovatielab PUB.

Opdrachtgever
PUB Innovatielab in Groningen. PUB is een creatief lab waar potentiŽle
(student)starters hun innovatieve ideeŽn, voor een onderneming, dienst
of product, verder ontwikkelen en uitwerken tot kansrijke concepten en
bedrijfsinitiatieven.

Periode
In overleg.

Profiel
RUG en HBO studenten uit verschillende richtingen zoals: Bedrijfskunde,
Minerva, Communicatie- en Informatiewetenschappen, (Kunst)geschiedenis,
Internationale Betrekkingen & IRIO (Int. Relations and Int.
Organisations) en Internationale Organisaties, Kunst, Cultuur en Media ,
Business Development, Letteren, Filosofie, Instituut Marketing &
Management en Rechten

Stagevergoeding
In overleg.

Rijbewijs noodzakelijk
Nee.

UITGEBREIDE BESCHRIJVING

Systemative Inventive Thinking - Hoe komen innovaties tot stand? Gaat
dat echt net zoals het beroemde moment waarop er een lampje boven je
hoofd gaat branden, zoals bij Willie Wortel? Of kun je een
innovatieproces ondersteunen en zo ja waarmee? Verschillende
wetenschappers hebben zich over deze vraag gebogen.

Denk je dat innovaties unieke, geniale invallen zijn of toevallige
vondsten? Of neig je meer naar het idee dat aan innovaties systematische
patronen ten grondslag liggen? Wat weten we daar eigenlijk van? Hoe
komen innovaties in het MKB tot stand, en hoe komen innovaties in de
creatieve industrie tot stand? Zijn er methoden en technieken om
innovaties sneller en beter tot stand te brengen? Wij willen van een
paar internationaal toegepaste methodes weten of ze voor PUB gebruikt
kunnen worden. Ben je geÔnteresseerd in dit vraagstuk dan bieden we jou
een stage aan binnen het Innovatiebureau PUB.

TRIZ and SIT:
TRIZ is een Russisch acroniem van ĎTeoriya Resheniya Izobreatatelskikh
Zadatchí, wat in het Engels zo iets betekent als: ĎTheory of Inventive
Problem Solvingí. De grondlegger van TRIZ -de Russische ingenieur
Genrich Altshuller - werkte bij het octrooibureau van de Russische
marine. Daar vroeg hij zich af hoe een uitvinding tot stand komt en ging
onderzoek doen naar hoe innovaties tot stand komen. In de loop der tijd
zijn door hem en anderen meer dan twee miljoen octrooien geanalyseerd.
De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn dat alle innovaties
te herleiden zijn tot een aantal principes en dat technologische
vooruitgang volgens een aantal voorspelbare patronen verloopt. TRIZ
autoriteiten van het eerste uur, Boris Zlotin en Alla Zusman van
Ideation Inc., hebben enkele honderden van dergelijke evolutiepatronen
in kaart gebracht. Op basis van deze patronen ontwikkelde men een aantal
complexe instrumenten.

SIT staat voor Systemative Inventive Thinking. Deze uit IsraŽl
afkomstige techniek is verwant aan het hierboven besproken TRIZ. Het is
een eenvoudige en makkelijk toepasbare variant op TRIZ. SIT werkt op
basis van vijf tot zeven invalshoeken. Wetenschappelijk onderzoek heeft
aangetoond dat deze SIT invalshoeken ten grondslag liggen aan maar
liefst zeventig procent van alle innovaties.

Het onderzoek
We zoeken studenten die in teamverband onderzoek willen doen naar de
manier waarop SIT valt te gebruiken binnen businessdevelopmentprojecten
in het MKB en met name in het Innovatielab PUB.

De vragen
We zoeken naar antwoorden op de volgende vragen:
- OriŽnterend: wat zegt SIT eigenlijk over de mogelijke toepassing bij
stappen als ideevorming, ontwerpproces, productontwikkeling en
bedrijfsontwikkeling (met het oog op MKB)
- Wat is daarvan direct en meest bruikbaar in de 4 genoemde
werkprocessen in MKB?
- Wat is daarvan bruikbaar in 4 werkprocessen in een bedrijf als PUB met
zijn talenten teams?
- Hoe zijn ze dan in te passen in de toolbox en werkwijze van PUB.

PUB is een innovatielab voor jong, ondernemend en creatief talent.
PUB biedt een creatieve en dynamische omgeving waarin jonge ondernemers
die ťcht wat willen de vrijheid krijgen om het uiterste uit hun idee te
halen. Zij worden ondersteund met methodes en tools m.b.t. creativiteit,
innovatie & ondernemerschap en begeleiding van experts.
Ze krijgen de kans samen te werken met gelijkgestemde
aspirant-ondernemers en leren het voordeel van kennisdeling en het
werken in multidisciplinaire teams. Uniek aan PUB is de samenwerking en
uitwisseling tussen de creatieve industrie, het bedrijfsleven en
kennisinstellingen. PUB is opgezet voor potentiŽle starters en creatieve
ondernemende studenten van MBO, HBO en WO. Het gedachtegoed van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt actief uitgedragen en
geÔntegreerd in de eindconcepten.

PUB is gevestigd in Het Paleis en met dit alles een broedplaats en
ontmoetingspodium in een stevig jong
talent-creatieven-ondernemersnetwerk waar stimulerende contacten gelegd
kunnen worden.

Voor wie:
- Voor studenten die een ondernemers- of productidee hebben, dit verder
willen ontwikkelen en onderzoeken of dit levensvatbaar is
- Voor ondernemende studenten die overwegen een eigen bedrijf te starten
en proefondervindelijk willen ervaren of ondernemerschap geschikt voor
ze is

Wat:
- Innovatieve ideeŽn in multidisciplinaire teams uitwerken tot kansrijke
concepten voor producten/diensten/onderneming.

Hoe:
- door het gestructureerd toepassen van creativiteit in alle fasen van
een innovatieproces
- door samenwerking met experts uit bedrijfsleven ťn uit de creatieve
industrie
- door ideeŽn vanuit het bedrijfsleven te verwelkomen
- door te werken met multidisciplinaire teams
- door verschillende rollen toe te delen: als idee-eigenaar of als
deelnemer in een team van een idee van derden.

Initiatiefnemers:

Stichting Creatieve Industrie Groningen
Deze stichting richt zich op het stimuleren van de creatieve industrie
en het leggen van dwarsverbanden tussen de creatieve sector, het
bedrijfsleven en kennisinstellingen.
www.creatieveindustriegroningen.nl

Stichting Doel
Een organisatie die zich richt op het stimuleren van maatschappelijk
verantwoord ondernemen en werken.
www.stichtingdoel.nl

Q-modus BV
Een bureau dat innovatieprojecten faciliteert voor het bedrijfsleven in
noordelijk Nederland.
www.qmodus.nl

Universiteit Twente
Deze universiteit heeft al meer dan 25 jaar ervaring met het opzetten en
laten doorgroeien van winstgevende bedrijven.
www.universiteittwente.nl

Ben jij de ideale kandidaat?
Je bent een RUG of HBO-student uit 1 van de volgende richtingen:
Bedrijfskunde, Minerva, Communicatie- en Informatiewetenschappen,
(Kunst)geschiedenis, Internationale Betrekkingen & IRIO (Int. Relations
and Int. Organisations) en Internationale Organisaties, Kunst, Cultuur
en Media , Business Development, Letteren, Filosofie, Instituut
Marketing & Management of Rechten
Je kunt je vinden in de creatieve ondernemersmentaliteit die er binnen
PUB heerst. Je bent zelfredzaam en ontplooit eigen initiatieven. Binnen
PUB krijg je alle vrijheid en gaan we samen voor het best haalbare
resultaat.

Geinteresseerd? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar
[log in to unmask]--
Career Office
Faculty of Economics and Business
P.O. Box 800
9700 AV Groningen
the Netherlands
+31 50 363 7182
www.rug.nl/feb/career

For final-year projects, an internship contract must be signed by all parties (the organization, the Career Office and the student). The Faculty of Economics and Business has drafted a standard contract which can be downloaded in Dutch or in English. For more information go to http://www.rug.nl/feb/faculteit/afdelingen/careeroffice/informatievoorstudenten/stagecontract

ATOM RSS1 RSS2