VACANCIES Archives

July 2009

VACANCIES@LIST.RUG.NL

Options: Use Monospaced Font
Show HTML Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
Career Office <[log in to unmask]>
Date:
Thu, 23 Jul 2009 16:41:41 +0200
Content-Type:
multipart/alternative
Parts/Attachments:
text/plain (5 kB) , text/html (8 kB)
Afstudeeronderzoek bij Arriva Nederland (1)

Organisatie

Arriva is een van de grootste aanbieders van openbaar vervoer in Europa.
Arriva vervoert jaarlijks meer dan een miljard reizigers in twaalf
verschillende landen; Tsjechie, Denemarken, Hongarije, Slowakije,
Italie«, Duitsland, Nederland, Polen, Portugal, Spanje, Zweden en het
Verenigd Koninkrijk. In Europa heeft Arriva meer dan 44.000 werknemers
in dienst. In Nederland is Arriva een van de grootste spelers in het
openbaar vervoer. In grote delen van Nederland rijden bussen van Arriva.
Daarnaast biedt Arriva treindiensten aan in Groningen, Friesland,
Zuid-Holland en Gelderland. Arriva Nederland heeft op dit moment
ongeveer 2250 personeelsleden in dienst en exploiteert ongeveer 920
bussen en 50 treinen.

Context

De laatste maanden is er veel aandacht geweest voor agressie en geweld
in het openbaar vervoer, vanuit de media, de politiek en in de gehele
samenleving. Ook onder werknemers is dit uiteraard een belangrijk thema.
Verbeteringen van de veiligheid in en rond bus en trein kunnen op veel
manieren bereikt worden. Zo zijn alle treinen en een groot deel van de
bussen van Arriva voorzien van bewakingscameras. Maar ook bijvoorbeeld
het verbeteren van communicatiemiddelen en training van personeel dragen
bij aan meer veiligheid.

De kosten van investeringen in veiligheid zijn vaak duidelijk vast te
stellen, maar dat geldt niet voor de opbrengsten. Investeringen in
veiligheid kunnen bijvoorbeeld terugverdiend worden door lager
ziekteverzuim en minder schade. Ook kan met behulp van camerabeelden
schade verhaald worden op daders. Mogelijk zou veiligheid zelfs ingezet
kunnen worden als marketinginstrument, waarmee dus ook waarde gecreeerd
kan worden.

Onderzoek

Dit onderzoek zal bestaan uit het in kaart brengen van (potentiele)
voordelen en opbrengsten van verschillende veiligheidsmaatregelen. Door
dit helder te krijgen ontstaat een beter beeld van de aantrekkelijkheid
van verschillende maatregelen. Ook kunnen opdrachtgevers en derden
gemakkelijker overtuigd worden te participeren in veiligheidsprojecten.

De student heeft veel vrijheid om aan dit onderzoek een eigen invulling
te geven. We zoeken iemand met een bedrijfskundige (of soortgelijke)
achtergrond, die initiatief toont en zelfstandig te werk kan gaan.

Overige informatie

Dit onderzoek zal worden uitgevoerd op de afdeling Integrale Veiligheid
van het hoofdkantoor van Arriva in Heerenveen. Hier zal de student een
eigen werkplek krijgen. Het tijdsbestek waarin het onderzoek zal worden
uitgevoerd is 4 tot 6 maanden. Er is een maandelijkse vergoeding aanwezig.

Ben je geinteresseerd in deze opdracht, stuur dan je CV en
motivatiebrief naar [log in to unmask]Afstudeeronderzoek bij Arriva Nederland (2)

Organisatie

Arriva is een van de grootste aanbieders van openbaar vervoer in Europa.
Arriva vervoert jaarlijks meer dan een miljard reizigers in twaalf
verschillende landen; Tsjechie, Denemarken, Hongarije, Slowakije,
Italie«, Duitsland, Nederland, Polen, Portugal, Spanje, Zweden en het
Verenigd Koninkrijk. In Europa heeft Arriva meer dan 44.000 werknemers
in dienst. In Nederland is Arriva een van de grootste spelers in het
openbaar vervoer. In grote delen van Nederland rijden bussen van Arriva.
Daarnaast biedt Arriva treindiensten aan in Groningen, Friesland,
Zuid-Holland en Gelderland. Arriva Nederland heeft op dit moment
ongeveer 2250 personeelsleden in dienst en exploiteert ongeveer 920
bussen en 50 treinen.

Context

Sinds een aantal jaren wordt een groot deel van het openbaar vervoer in
Nederland openbaar aanbesteed. Eens in de 6-8 jaar kunnen
vervoersbedrijven zich inschrijven voor een bepaalde concessie. De
regionale OV-autoriteit bepaalt op basis van de ingediende offertes
welke vervoersmaatschappij voor die 6-8 jaar het busvervoer in de regio
mag verzorgen. Wanneer een aanbesteding door een ander vervoersbedrijf
wordt gewonnen gaat het personeel dat voor deze concessie werkt
automatisch over naar de nieuwe vervoerder.

De invoering van marktwerking heeft grote gevolgen gehad voor werknemers
in het openbaar vervoer. De kans bestaat immers dat zij elke 6 tot 8
jaar van werkgever wisselen. Ook voor organisaties zijn de gevolgen
groot, omdat zij flexibel en decentraal georganiseerd moeten zijn en te
maken hebben met korte investeringshorizonnen.

Hoewel de relatie tussen werknemer en werkgever mogelijk slechts enkele
jaren duurt, is het belangrijk dat deze goed is. Een van de terreinen
waar het belang van een goede werkgever-werknemer relatie het grootst is
dat van de sociale veiligheid. Om de sociale veiligheid van werknemers
te bewaken en waar mogelijk te verbeteren is een relatie van wederzijds
vertrouwen en goede samenwerking tussen werkgever en werknemer
noodzakelijk. Een goede afstemming van veiligheidsbeleid, HRM en
communicatie is hierbij van groot belang. Hier valt nog winst te behalen.

Onderzoek

Dit onderzoek zal bestaan uit een verkenning van het hierboven genoemde
probleem en van de mogelijkheden om de huidige situatie te verbeteren.

De student heeft veel vrijheid om aan dit onderzoek een eigen invulling
te geven. We zoeken iemand met een bedrijfskundige (of soortgelijke)
achtergrond, die initiatief toont en zelfstandig te werk kan gaan.

Overige informatie

Dit onderzoek zal worden uitgevoerd op de afdeling Integrale Veiligheid
van het hoofdkantoor van Arriva in Heerenveen. Hier zal de student een
eigen werkplek krijgen. Het tijdsbestek waarin het onderzoek zal worden
uitgevoerd is 4 tot 6 maanden. Er is een maandelijkse vergoeding aanwezig.

Ben je geinteresseerd in deze opdracht, stuur dan je CV en
motivatiebrief naar [log in to unmask]

--
Career Office of the Faculty of Economics and Business

P.O. Box 800
9700 AV Groningen
+31 (0)50 3637182
http://www.rug.nl/feb/careerofficeATOM RSS1 RSS2