VACANCIES Archives

March 2007

VACANCIES@LIST.RUG.NL

Options: Use Monospaced Font
Show Text Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
Henk Janssen <[log in to unmask]>
Reply To:
Date:
Tue, 20 Mar 2007 09:54:48 +0100
Content-Type:
text/plain
Parts/Attachments:
text/plain (56 lines)
Stage omschrijving:
Een internationale en veelzijdige stage in Bonaire!
De stage houdt in het opstellen van diverse
projectfinancieringsvoorstellen op gebied van sport en
rechtshandhaving/economische ontwikkeling, ontwikkelen en schrijven van
beleids- en ondernemingsplannen en het samenstellen van
organisatiehandboeken.

Vacature:
Crowded House NV is een klein advies bureau met één werknemer tevens
directrice, opgericht in 2004 te Bonaire. Persoonlijke, op maat gesneden
adviezen en onderzoeken worden in nauwe samenwerking met lokale
opdrachtgevers ontwikkeld. Daarnaast verleent het bedrijf ondersteuning
in het gehele traject van projectmanagement voor uiteenlopende projecten
(o.a. automatisering, administratieve organisatie,
verzelfstandigingsprocessen). Hoofdopdrachtgevers zijn stichtingen en de
Bonaireaanse overheid.

Functie eisen / persoonsomschrijving:
Gezien de werkzaamheden en kleinschaligheid van het bedrijf en van het
eiland wordt gezocht naar een generalist die met gezond verstand en
gestructureerde aanpak zelfstandig goed gedefinieerde opdrachten kan
uitvoeren. Doorzettingsvermogen, inlevingsvermogen, uitmuntende
schrijfvaardigheden en kunnen bedenken van (creative) oplossingen zijn
vereist.

Stageduur: 4 ? 6 maanden

Start stage: april / mei 2007


Crowded House, Inc.
Drs. Yvonne K. de Vries
Kaya Topaz 6
Bonaire
Netherlands Antilles
Phone: (599) 717 7120
Fax: (599) 717 7121
Mobile: (5999) 522 8976

Mail: [log in to unmask]

--
***************************************
Henk Janssen
Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde
Postbus 800
9700 AV  Groningen
WSN-gebouw, Zernikecomplex
Landleven 5
kamer 243
tel. 050 ? 363 3810
[log in to unmask]
www.rug.nl/wewi/eb
***************************************

ATOM RSS1 RSS2